Tvister om bostads- och fastighetsaffärer

Affären avslutad, problem i sikte?

 Grubbla inte ensam, utan kontakta Fastighetsjuristen. För oss är fel i fastigheter och bostäder, köparens och säljarens ansvar samt utredningar av fuktskador och inomhusluftproblem en del av vårt dagliga arbete, med ett övergripande syfte: kundens helhetsintresse. Det första besöket är gratis och binder dig inte till något.

Vår specialkompetens omfattar bl.a. • att upprätta en reklamation som köpare • att svara på en reklamation som säljare • att utreda förmedlarens och konditionsgranskarens ansvar vid en fastighetsaffär • att göra en juridisk bedömning av fel i en bostad • att föra förlikningsförhandlingar och upprätta förlikningsavtal • rättegångar i tvistemål