kiinteistönhuolto

Rådgivningstjänster för fastighetsbolag och disponenter

Utmaningar i fråga om fördelningen av underhållsansvar, tolkningen av bolagsordningen eller till exempel de ändringar som är förknippade med övergången till elbilens tidsålder? Vi hjälper vid behov både disponenter och styrelser – såväl med administrativa rutiner som med hanteringen av exceptionella situationer.

Med hjälp av vårt team får du stöd i dina funderingar samt nya perspektiv, och minimerar samtidigt risken för framtida meningsskiljaktigheter. När du har en kompetent advokatbyrå vid din sida kan du själv koncentrera dig på att utveckla verksamheten eller på att betjäna dina andra kunder.

Vi ger råd i bl.a. följande frågor • ansvarsfördelningen mellan bolaget och aktieägare • ändringar i bolagsordningen • fördelningen av kostnader för renoveringar • disponentens ansvar • styrelsens ansvar • fördelningen och hanteringen av bilplatser

• beslut om laddningsplatser för elbilar

Kiinteistölakimies

Är du intresserad?

Skicka ett meddelande till oss, så kontaktar vi dig. Första kontakten år blev.

Kontakta oss