Sisäilmaongelma Kiinteistölakimies
Fastighets- och bostadsaktieaffärer

Våra jurister bistår och företräder företagskunder i bostads- och fastighetsaffärer, i frågor kring boende och uthyrning samt vid eventuella tvister. Vi upprättar och granskar köpebrev, ägararrangemang och andra dokument i anslutning till affärerna.