Hallitus ja isännöitsijät

Ett bostadsaktiebolags tvister

Vi bistår disponenter och styrelser i juridiska frågor i anslutning till tvister, vid behov till och med skadestånd. Vi löser med sakkunskap såväl meningsskiljaktigheter mellan husbolaget och en aktieägare som tvister mellan husbolaget och en tredje part. Vi bistår också i säkerhets- och ansvarsfrågor från mottagningsfasen i bolaget fram tills dess att byggarens tioåriga ansvarstid löper ut.


Vår erfarenhet täcker bostadsaktiebolags tvister, bl.a. • med byggare • med renoveringsföretag • mellan aktieägare och bolaget • mellan aktieägare • mellan bolaget och disponenten • med kommunen

Kiinteistölakimies

Är du intresserad?

Skicka ett meddelande till oss, så kontaktar vi dig. Första kontakten år blev.

Kontakta oss