rakennusliikkeiden riitatilanteet

Ett byggföretags tvister

I byggaffärsverksamhet ligger avtalsteknisk kontroll och riskprognostisering i alla parters intresse. Trots omsorgsfullt upprättade avtal är det inte alltid möjligt att undvika meningsskiljaktigheter. Vid tvister bistår vi våra kunder med att tolka avtal och förstå ansvarskedjor samt i reklamationsprocesser till och med rättegångar. 

Vår kompetens omfattar bl.a. • tolkning av avtal • prestationsfel • arbetarskyddsbrott • ansvar i en avtalskedja • ansvar för entreprenörens verksamhet • svar på reklamationer

Kiinteistölakimies

Är du intresserad?

Skicka ett meddelande till oss, så kontaktar vi dig. Första kontakten år blev.

Kontakta oss