Sisäilmaongelma

Har du köpt hus, bostad eller stuga där du senare upptäckt fuktskada, inomhusluftproblem eller något annat fastighetsfel?

Har du köpt hus, bostad eller stuga där du senare upptäckt fuktskada, inomhusluftproblem eller något annat fastighetsfel? Har du sålt en fastighet med ett fel och behöver nu hjälp med att ta reda på vilka ansvar du har?

Ta kontroll över situationen med vår hjälp. Vår viktigaste uppgift är att reda ut problemen och förhandla med motparten för att hitta en förlikningslösning. Om en förlikning inte kan nås och ärendet tas till domstol, står all vår erfarenhet och kompetens till ditt förfogande. Via oss kan du också beställa en kompetent expert på byggnadshälsa för att utreda felet.

Var därför inte ensam med dina problem utan kontakta oss. Det första besöket är gratis och binder dig inte till något.

Vår kompetens omfattar bl.a. • fuktskador • takläckage • inomhusluftproblem • blindsocklar och problem med grunden • fel i täckdiken och dräneringssystem • köparens, säljarens och husbolagets ansvar vid bostadsaffärer • byggande utan tillstånd • uppvärmningsproblem (eldstäder, värmepumpar, för låg kapacitet)

Kiinteistölakimies

Är du intresserad?

Skicka ett meddelande till oss, så kontaktar vi dig. Första kontakten år blev.

Kontakta oss