Sisäilmaongelma Kiinteistölakimies
ATT FÖREBYGGA PROBLEM ÄR DEN BÄSTA JURIDISKA HJÄLPEN.
Vi rekommenderar sakkunnig juridisk hjälp även i förebyggande syfte, till exempel när det gäller att upprätta köpebrev och andra avtal. Om problemet redan är ett faktum – kontakta oss. Bra kontroll över situationen kan förhindra mycket skada.

Vår specialkompetens omfattar bl.a. byggfel, fuktskador, inomhusluftproblem och ansvarsfrågor. I våra kunders fastighetsärenden sköter vi allt från tillståndsprocesser till förlikningsförhandlingar och rättegångar, vid behov i alla rättsinstanser.

VARJE JURIST HOS OSS HAR EN SPECIFIK KOMPETENSPROFIL.

Alla våra jurister har specialiserat sig på fastighetsfrågor, men olika arbets- och utbildningsbakgrund ger kompetensprofilerna olika styrkor. Be om mer information.

BRA HANTERING AV FASTIGHETSJURIDISKA FRÅGOR HANDLAR FRAMFÖR ALLT OM FRAMFÖRHÅLLNING OCH BEREDSKAP.

Leder du ett byggföretag, en fastighetsförmedlingsbyrå eller ett husbolag? Säkerställ med vår hjälp att riskerna har minimerats, att avtalen är väl upprättade och att hoten har tolkats noga.

Om du har en kompetent advokatbyrå till hjälp kan du själv koncentrera dig på att till exempel utveckla kärnverksamheten. Vi sköter med gedigen sakkunskap all fastighetsjuridik för företag, från att upprätta avtal till rättegångar i olika rättsinstanser.

Fastighetsavtal

Gå inte vilse i byråkratin, utan anlita en jurist för att säkerställa att avtalen blir tydliga. Hos Fastighetsjuristen får…

Lue lisää

Fel i bostaden samt inomhusluftproblem

Har du köpt hus, bostad eller stuga där du senare upptäckt fuktskada, inomhusluftproblem eller något annat fastighetsfel? Har…

Lue lisää

Bostadsköp och köpebrev

För att undvika stress och oklarheter lönar det sig att anlita en specialiserad jurist redan när ett köpebrev ska upprättas….

Lue lisää