Kiinteistölakimies group

“TACK VARE VÅR SPECIALISERING PÅ FASTIGHETSÄRENDEN KAN VI ERBJUDA BÅDE SAKKUNNIGA OCH RIMLIGT PRISSATTA TJÄNSTER.”

“Vår kompetens omfattar alla juridiska frågor som rör boende och fastigheter, både när det gäller privatpersoner och när det gäller företag.”

– Thomas Kankaanpää, delägare

Fastighetsjurist Finland Ab är en juristbyrå som enbart specialiserat sig på fastighetsärenden, vilket gör oss till en föregångare i Finland. Till följd av den tydliga specialiseringen kan vi betjäna våra kunder med ingående sakkunskap inom fastighetsjuridik och med en prissättning som är både transparent och rimlig. 

Vi har kontor i Åbo, Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio, men vi betjänar privat- och företagskunder i hela landet, upp till nordligaste Lappland.

Vår kärnkompetens omfattar bland annat tvister vid bostads- och fastighetsaffärer, fuktskador, inomhusluftproblem samt köparens och säljarens ansvar. Att anlita vår hjälp redan när köpebrev ska upprättas är ett smart sätt att se till att inga onödiga problem uppstår. 

I samarbete:

Kiinteistölakimies

Är du intresserad?

Skicka ett meddelande till oss, så kontaktar vi dig. Första kontakten år blev.

Kontakta oss