maankäyttö ja kaavoitus

Planläggnings- och markanvändningsfrågor

Att kunna hantera de juridiska utmaningarna och avtalen i anslutning till fastighetsutveckling är nödvändigt för att ett projekt ska lyckas. Vi följer hur lagstiftning och praxis förändras för att kunna ge våra kunder sakkunnig och effektiv service. Vi bistår våra kunder från början av fastighetsutvecklingen till försäljningen av byggrätten. Vi betjänar investerare, fastighetsägare och byggföretag, från ansökningar om planläggning och förhandlingar om markanvändningsavtal till förhandlingar om investerings- och entreprenadavtal – eventuella meningsskiljaktigheter inte att förglömma.

Kiinteistölakimies

Är du intresserad?

Skicka ett meddelande till oss, så kontaktar vi dig. Första kontakten år blev.

Kontakta oss