“BRANSCHEN FÖRÄNDRAS HELA TIDEN. SYSTEMATISK UTBILDNING ÄR DET ENDA SÄTTET ATT HÅLLA SIG AJOUR.”


“Lagstiftningen förändras, boendet förändras, byggandet förändras, till och med människor förändras hela tiden när det gäller förväntningar och agerande. Vi svarar på dessa föränderliga krav genom att ständigt utveckla oss.” 
– Hanna-Maija Rainio, fastighetsjurist

Vår nya kurs börjar hösten 2021. Den nya kurskalendern publiceras här under våren 2021.