Sisäilmaongelma Kiinteistölakimies
Byggherreverksamhet

Vi betjänar våra kunder i såväl ny- som reparations- och tillbyggnadsprojekt. Vi upprättar dokument för bolag och företag och bistår i juridiska utmaningar och avtalshantering kring fastighetsutveckling. Genom en föregripande approach hjälper vi kunderna att uppnå sina mål och att minimera riskerna förknippade med projekten.