Noora Salokangas

“JAG LOVAR ATT VI LYSSNAR PÅ OCH HJÄLPER VARJE KUND.”

“Tvister är mycket stressiga för människor. En bra lägesbedömning av en kvalificerad jurist hjälper kunden att fatta realistiska beslut som leder till bästa möjliga resultat.”
– Noora Salokangas, fastighetsjurist