Janne Manninen

Kiinteistölakimies, OTM, DI luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

02 724 9688

Förutom advokat är Janne också diplomingenjör, så hans styrka är hans kännedom om teknik och byggnadsfysik i kombination med juridisk kompetens. Vid sidan av avtals- och skadeståndsrätt i fråga om byggnader och fastigheter är Janne insatt i arbetsrätt.

Den senaste tiden har Janne framför allt arbetat med förlikningslösningar i tvister kring mögelhus, mikrobskador, fuktskador, VOC-utsläpp, bolagsordning och underhållsansvar. Jannes lista över fritidsaktiviteter handlar mycket om motion, från kampgrenar till redskapsgymnastik och jonglering. I bokhyllan står inte bara lagböcker utan också populärvetenskapliga verk