Voiko ilmalämpöpumpun asentaa ilman lupaa? 

Kiinteistölakimies neuvoo, mihin taloyhtiön osakkaan tulisi kiinnittää huomiota pohtiessaan ilmalämpöpumpun asennusta.

Näin kesähelteillä moni taloyhtiön asukas saattaa suunnitella ilmalämpöpumpun asennusta huoneistoonsa, ellei sitten ole jo asentanut.

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan (KKO 2021:32) linjannut, että osakas voi asentaa ilmalämpöpumpun, mutta ei ilman lupaa.

Tapausesimerkki: Ilmalämpöpumpun asennus parvekkeelle

Tapauksessa oli kyse erään turkulaisen taloyhtiön/asunto-osakeyhtiön osakkaan halusta saada parvekkeellensa ilmalämpöpumppu. Osakas oli tehnyt yhtiölle muutostyöilmoituksen ennen ilmalämpöpumpun asentamista. Yhtiö ei kuitenkaan myöntänyt lupaa melun vuoksi (kyse oli ylimmän kerroksen asunnosta). Kiellosta huolimatta ilmalämpöpumppu asennettiin siten, että sen läpivienti tehtiin makuuhuoneen ja lasitetun parvekkeen väliseen seinään. Tämän jälkeen ylimääräisessä yhtiökokouksessa oli päätetty, ettei osakkaiden omia ilmalämpöpumppuja sallita. Lisäksi hallitus valtuutettiin poistattamaan luvattomat ilmalämpöpumput. 

Osakas vei ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen käräjäoikeuteen. Hän vaati päätöksen julistamista pätemättömäksi. Käräjäoikeus katsoi taloyhtiön tavoin, että muutostyö oli tehty taloyhtiön hallinnassa olevissa tiloissa (laittomasti). Osakkaan kanne hylättiin. 

Osakas vei riidan hovioikeuteen ja sai jatkokäsittelyluvan. Hovioikeus katsoi asiaa eri tavalla kuin käräjäoikeus: parvekkeen katsottiin olevan osakkaan (ei siis yhtiön) hallinnassa, joten osakkaalla oli ollut oikeus tehdä muutoksia makuuhuoneen ja parvekkeen väliseen väliseinään. 

Riitaa käsiteltiin vielä korkeimmassa oikeudessa (KKO), joka päätyi hovioikeuden kannalle. KKO katsoi, että ”ilmalämpöpumpun asentamista osakehuoneiston parvekkeelle on arvioitava osakkaan muutostyönä”. 

KKO:n mukaan siltä osin, kuin rakennuksen ulkoseinä sijaitsee osakkaan hallinnassa olevan huoneiston ja huoneistoon kuuluvan parvekkeen välissä, ulkoseinä jää huoneistoon kuuluvan alueen sisäpuolelle. Huoneisto, sen vieressä sijaitseva parveke ja näiden välissä oleva osa rakennuksen ulkoseinää muodostavat luonnollisen ja kiinteän kokonaisuuden. Kokonaisuuden vähäisen osan (eli parvekkeen kohdalla olevan rakennuksen ulkoseinän) erottaminen muutostyöoikeuden suhteen huoneistoon kuuluvasta kokonaisuudesta olisi keinotekoinen ja käytännön tarpeita vastaamaton ratkaisu. 

KKO kuitenkin muistuttaa, ettei lakiin kirjattu muutostyöoikeus ole ehdoton. Yhtiöllä ja toisella osakkaalla on ”oikeus asettaa muutostyölle ehtoja, jos työ voi vahingoittaa rakennusta tai aiheuttaa muuta haittaa yhtiölle tai toiselle osakkaalle. Kohtuuton muutostyö voidaan myös kieltää”. 

Ratkaisussa KKO 2021:32 katsottiin, että ilmalämpöpumpun asentaminen tuo asunnolle hyötyä (viilennys) ja yhtiölle asianmukaisesta asennuksesta aiheutuva haitta on suhteellisen vähäinen. Osakas siis voitti riidan korkeimmassa oikeudessa. 

Muistilista ilmalämpöpumppua harkitsevalle:

  1. Tee muutostyöilmoitus yhtiölle ennen kuin ilmalämpöpumppu asennetaan. 
  2. Tarkasta voimassa olevasta yhtiöjärjestyksestä, onko siinä kunnossapitovastuun jakoa koskevaa määräystä osakkaan asentamasta/asennuttamasta ilmalämpöpumpusta. 
  3. Jos yhtiö ei anna lupaa, pyydä tälle perustelut. 
  4. Jos ilmalämpöpumppu voidaan asentaa, selvitä laitteita myyvän tahon kanssa, millainen ilmalämpöpumppu voidaan asentaa. 
  5. Vuokralaisen tulee pyytää ensin lupa vuokranantajalta. 


Noora Salokangas
toimitusjohtaja, Kiinteistölakimies Suomi Oy

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Sähköautojen latauspisteet taloyhtiössä

Lue seuraavaksi:
Kunnossapito ja vastuunjako asunto-osakeyhtiössä

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.