Sähköautojen latauspisteet taloyhtiössä

Mitä taloyhtiön tulee huomioida sähköautojen osalta? Entä miten päätöksenteko asian suhteen etenee? Kiinteistölakimies-Katri kertoo.

Kansalliset ilmasto- ja energiastrategian tavoitteet ja vallitseva maailmantilanne on vauhdittanut autoilijoita siirtymään vihreämpään käyttövoimaan, ja ladattavien sähköautojen (täyssähköautojen ja ladattavien hybridien) määrä onkin ollut selvässä kasvussa viime vuosina. Siten myös sähköautojen latauspisteet ovat yhä tutumpi näky parkkipaikoilla.

Voimaan astunut niin sanottu latauspistelaki (laki rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä) velvoittaakin uusia asuinrakennuksia, joissa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, asentamaan erillisen latauspistevalmiuden jokaiselle pysäköintipaikalle. Kyseinen laki velvoittaa myös vanhempia taloyhtiöitä asentamaan latauspistevalmiuden laajamittaisen korjauksen kohteena olevan asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa.

Sähköautojen määrän kasvu on kuitenkin lisännyt vanhemmissa taloyhtiöissä kiinnostusta asentaa latauspistevalmius autopaikoille jo ennen kuin laajamittainen korjaustyö on ajankohtainen. Luonnollisesti autopaikka erillisellä latauspistevalmiudella varustettuna nähdään houkuttelevana sijoituskohteena, niin sanottuna arvoa nostattavana ominaisuutena.

Mitä taloyhtiöiden tulee huomioida sähköautojen latauspisteiden asentamisen osalta?

Päätöksenteko ja kustannustenjako sähköautojen latauspisteitä toteutettaessa

Mikäli yhtiössä suunnitellaan latausvalmiuden ja -pisteiden asentamista, asunto-osakeyhtiölain päätöksentekomenettelyä koskevien säännösten soveltamisessa tulee huomioida seuraavat kolme tärkeää seikkaa:

  1. Latausvalmiuden asentamisen kohteena olevien autopaikkojen osalta tulee ensinnäkin tarkistaa, ovatko ne yhtiön vai osakkaan hallinnassa.
  2. Lisäksi asiassa on merkitystä sillä, toteutetaanko hanke yhtiön vai osakasvähemmistön hankkeena vai osakkeenomistajan muutostyönä. Osakasvähemmistön hankkeen ja osakkeenomistajan muutostyön ero on, että niin sanottu osakasvähemmistön hankkeen toteuttajana on taloyhtiö ja mukana olevat osakkaat maksavat vastikkeena hankkeen kustannukset. Osakkeenomistajan muutostyössä osakkeenomistaja vastaa itse hankkeesta ja suorittaa siitä aiheutuvat kustannukset suoraan latauspisteen rakentavalle urakoitsijalle.
  3. Huomioithan myös osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden, joka on yksi asunto-osakeyhtiön toiminnan ydinperiaatteista.  

Esimerkiksi jos autopaikat ovat yhtiön hallinnassa ja hanke olisi tarkoitus toteuttaa yhtiön hankkeena, päätöksenteko suoritettaisiin normaalilla enemmistöpäätöksellä sekä hankkeen rakentamis- ja ylläpitokustannukset tulisivat vastikeperusteisesti kaikille osakkaille. Kunnossapitovastuu jäisi siten tässä tapauksessa yhtiölle.

Päätöksentekomenettely ja siihen sovellettavat asunto-osakeyhtiönlain säännökset tulee kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti taloyhtiöittäin, minkä vuoksi taloyhtiöiden on suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen asianmukaisen päätöksentekomenettelyn selvittämiseksi.

Sähkönkulutus

Ajoneuvon lataaja on sen sijaan korvausvelvollinen sähköautonsa lataamisen sähkön kustannuksista.

Korvauksen perusteen tulee olla mitattu sähkön kulutus ja latauslaite on varustettava sähkönkulutuksen mittauslaitteella, joka täyttää mittauslainsäädännön asettamat vaatimukset.

Käytännössä ladatun sähkön korvaaminen voi perustua joko autopaikan vuokrasopimukseen yhtiön ja osakkeenomistajan välillä tai latausvastikkeeseen, josta tulee määrätä yhtiöjärjestyksessä.

ARA-tuki

Taloyhtiöiden sähköautojen latausinfran rakentamista on haluttu tukea kansallisesti Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen eli ARAn myöntämillä avustuksilla. Avustuksen suuruus on merkittävä, sillä se on jopa 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edellytyksenä tuen saamiselle on, että taloyhtiö rakentaa latauspistevalmiuden vähintään viidelle latauspisteelle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Taloyhtiöt voivat hakea avustusta ympäri vuoden, mutta avustushakemus on jätettävä hyvissä ajoin ennen kuin latausinfra on rakennettu ja hyväksytysti vastaanotettu.

Jos sinulla heräsi kiinnostus, miten sähköautojen latauspisteiden asentaminen olisi toteuttavissa taloyhtiössäsi, saat Kiinteistölakimieheltä asiantuntevaa apua. Ensimmäinen keskustelu on maksuton, eikä se sido sinua mihinkään.

Katri Karen Kiinteistölakimies
Katri Karén
Kiinteistölakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (OTM)

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä osakkaan ja taloyhtiön välillä

Lue seuraavaksi: Mitä taloyhtiön yhtiökokouksessa kannattaa huomioida?

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.