Ostitko uuden kodin ja epäiletkö lattiasientä?

Lattiasienen vaarallisuus talon rakenteille on tunnettu jo satoja vuosia. Hyvät neuvot siitä, miten lattiasieni vältetään, unohdettiin kuitenkin 1960-luvulla. Alkoi lattiasieniepidemia, jonka seurauksista kärsitään vielä tänäkin päivänä. Toimistomme hoitamassa lattiasienivirhetapauksessa päädyttiin nopeasti sovintoon.

Lattiasieni (Serpula lacrymans) on rakennuksissa kasvava sienilaji (ruskolahottaja), joka suosii pysyvästi viileää, kosteaa ja seisovaa ilmaa. Lattiasientä ei juurikaan tämän vuoksi kasva luonnossa, vaan se menestyy tyypillisesti ihmisten rakentamissa asumuksissa. Lattiasieni on yleensä seurausta virheellisistä alapohjakorjauksista. Jos alapohjan kosteustilannetta on muutettu siten, että rakennuksessa käytetty puu pääsee kastumaan, voi lattiasieni vallata koko rakennuksen.

Lattiasieni tarvitsee kasvaakseen yhteyttä alkaliseen materiaaliin, kuten betoniin, laastiin tai mineraalivillaan. Kasvun tarvitsemaa alkalista kalkkia löytyy myös savesta, tiilestä, kipsistä ja kevytsorasta. Sieni syö puuta hajottamalla selluloosaa entsyymeillä. Sieni tuottaa happoa, jota se neutraloi syömällä kalkkia. Siksi mineraalivilla ja betonilaatta ovat erittäin hyvä kasvualusta aggressiiviselle lattiasienelle. Boorikäsitelty puukuitu, eli selluvilla sen sijaan torjuu lattiasienen kasvua.

Lattiasieni voi levitä koko rakennukseen

Lattiasienelle omintakeista on sen kyky siirtää vettä kuiviin rakenteisiin. Muista lahottajista vain kellarisieni pystyy samaan.

Kun lattiasieni saa vettä kosteasta maasta, se voi kasvattamillaan rihmastojänteillä kastella puun edestään ja levitä koko rakennukseen. Rihmastojänteet kasvavat myös muiden rakenteiden ylitse, tiilen ja betonin pinnalla.

Sieni kasvaa ja leviää synnyttämällä uusia itiöitä. Itiöemä kasvaa usein näkyvässä paikassa kellarin katossa tai talon alla maan pinnalla. Sientä kutsutaan itkeväksi itiöemän pinnalla tyypillisesti helmeilevien vesipisaroiden vuoksi.

Sieni itsessään vaatii ummehtuneita paikkoja kasvaakseen. Lattiasieni on heikko sietämään kuivuutta ja vetoa. Sienen altistaminen kuivuudelle ja vedolle voi tappaa sienen, jolloin se ei uudelleen kasteltuna enää välttämättä virkoa. Yleisimmin lattiasienivauriot johtuvatkin rakennuksen korjauksissa tehdyistä virheitä, kuten lattian tiivistämisestä, alustan tuuletuksen vähentämisestä ja maanvaraisesta alapohjasta. Mineraalivillan asentaminen suoraan maanvaraisen betonilaatan päälle aikaansaa optimaaliset kasvuolosuhteet lattiasienelle.

Lattiasieni
Lattiasientä

Tiivis muovi hyvä kasvualusta lattiasienelle

Vesitiiviitä kerroksia ei saisi sijoittaa rakenteisiin harkitsematta mahdollisia seurauksia. Jos kosteuden siirtyminen estetään tiiviillä muovikalvolla, tämä voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä tiivistä pintaa vasten vedeksi. Varsinkin alapohjan tiivistäminen on tästä syystä erittäin haitallista, sillä maan muovipinnan alla voi olla kosteaa.

Tiivistä muovipintaa vasten tiivistyvä kosteus luo hyvät kasvuolosuhteet lattiasienelle, joka saattaa löytää reitin muovipinnan väleistä talon rakenteisiin. Vesitiivis kerros on vaarallista paitsi lattiassa myös talon alustassa maan pinnalla.

Jos maan pinnalle levitetään muovikerros, tulisi sen olla kosteutta jonkin verran läpäisevä, jotta ei luotaisi hedelmällisiä kasvuolosuhteita muovin alla kosteudessa viihtyvälle sienelle. Sieltä lattiasieni voi rihmastojänteittensä avulla siirtyä ylemmäs rakennukseen.

Tapausesimerkki: Asiakkaamme osti lattiasienitalon – reklamaatio johti hyviin tuloksiin

Suoraan maanpinnalle valettu alapohjan maanvarainen betonilaatta on aiheuttanut useita home- ja lattiasieniongelmia viimeisten vuosikymmenien aikana. Useissa tapauksista on myös riidelty oikeudessa asuntokaupan jälkeen. Myyjällä kun on omakotitalon kaupassa viiden vuoden vastuu kaupanteon ja hallinnan siirtymisen jälkeen havaituista virheistä.

Jos myyjä on jättänyt kertomatta tietämistään virheistä tai itse rakentanut virheellisesti, vastuuaika voi ulottua jopa kymmenen vuoden päähän kaupasta. Tämän jälkeen myyjällä ei enää ole vastuuta kaupassa, vaikka virhe olisi itse aiheutettu tai jätetty virheestä kertomatta ennen kauppaa. Virheeseen perustuva vaatimus, kuten muutkin velat, vanhenevat viimeistään kymmenessä vuodessa.

Loviisan Ruotsinkylässä sijaitsevassa, vuonna 1900 rakennetussa hirsirakenteisessa torpassa, jota oli laajennettu ja uudistettu vapaa-ajan asunnoksi, havaittiin lattiasieneen viittaavia vaurioita syyskuussa 2014. Sienen itiöemiä oli kasvanut lankkulattian raoista lattian pinnalle näkyviksi kasvustoiksi. Lankkulattiaa avattaessa tutkija havaitsi, että alustatilan mataluuden vuoksi lämmöneristeeksi käytettyä mineraalivillaa oli asennettu suoraan maalattian päälle. Rakenne ei täyttänyt hyvän rakennustavan vaatimuksia ja rakenne oli siten kosteus- ja lahovaurioitunut.

Lattiasienelle oli tyypillistä sen kasvupaikka talon piipun hormimuurin pohjan läheisyydessä, koska sieni tarvitsee kalsiumia neutraloidakseen kasvuprosessissa kehittyvän ylimääräisen oksaalihapon. Myös sienen itiöemä ja vaalean maitomaisen, tahmea ja sienen hajuinen rihmastomassa viittasi lattiasieneen. Tutkijan mukaan lattiasientä pidetään kaikkien pahimpana lahottajana, koska se on erittäin aggressiivinen ja tuhoisa leviten voimakkaan suonistonsa avulla nopeasti ja tehokkaasti.

Tässä kyseisessä, toimistomme hoitamassa riitatapauksessa, josta talon myyjälle tehtiin heti reklamaatio kiinteistön virheen vuoksi, lahovaurion syynä oli selkeästi virheellinen lattiarakenne. Lautalattian alapuoliset puurakenteet ja niiden välissä oleva eristevilla olivat umpinaisessa tilassa suoraan kosteaa maapohjaa ja vettynyttä tervapaperia vasten. Sen sijaan toisen huoneen osalta alla oli avoin alustatila, joka tuulettui ulkoseinien alta ulos ja jossa lattiasientä ei ollut.

Lattiasieniongelma ratkesi kiinteistökaupan purkuun

Lattiasienivaurion korjaaminen vaatii aina rakenteiden poistamista ja uusimista.

Tutkija edellytti, että olohuoneen ja keittiön lattiat oli purettava kokonaan ja mahdollisesti myös seinien alushirret. Lattiasienen aiheuttamissa lahovaurioissa rakenteet on aina uusittava terveeseen puuhun asti ja hieman ylikin. Purkutyössä on noudatettava kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakenteita koskevia työturvallisuus ja asumisterveysohjeita. Lattiat on uusittava sellaisiksi, että ne kestävät niihin kohdistuneen kosteusrasituksen vaurioitumatta. Kellarista ja alapohjasta on poistettava kaikki homehtuva ja lahoava aines ja alapohjatilan ilmanvaihtoa tehostettava.

Ostajat vaativat kiinteistökaupan purkua, kauppahinnan palauttamista viivästyskorkoineen sekä muita heille aiheutuneita vahinkoja ja kuluja. Reklamaation ja vaatimusten lähettämisen jälkeen kiinteistöllä pidettiin katselmus ostajan ja myyjän välillä.

Asiassa päästiin nopeasti sovintoon ja kauppa purettiin. Ostaja luopui osasta vaatimuksiaan kulujen osalta, jotta kaupan purku saatiin nopeasti aikaan ja kauppahinta palautettua. Myös ostajan vakuutusyhtiö hyväksyi tehdyn sovinnon.

Nopea reagointi kannattaa

Kaupan purulle oli kiire senkin vuoksi, että lattiasieni on lahottajasieni, joka pitkään asiasta riideltäessä olisi levinnyt laajasti koko rakennukseen ja johtanut todennäköisesti talon purkutuomioon. Oikeudenkäynnin kestäessä ostajalla ei olisi ollut intressiä ryhtyä laajoihin peruskorjauksiin. Toisaalta ostajalla ei ollut halukkuutta pysyä kaupassa ja vaatia hinnanalennusta, koska home- ja sienivaurioituneen talon korjaamisen onnistuminen on aina epävarmaa. Lisäksi ostajalle oli tullut talossa asuessaan tyypillisiä homeoireita, kuten astmaa ja pitkään kestäneitä poskiontelotulehduksia.

Kaupan purun jälkeen asiakkaamme olivat tyytyväisiä saavutettuun nopeaan sovintoon. Reklamaatiosta kaupan purkuun ja kauppahinnan palauttamiseen kului alle kaksi kuukautta. Nopea sovinto oli seurausta siitä, että sekä kiinteistön tutkimukset ja reklamaatio vaatimuksineen saatiin nopeasti toimitettua myyjälle. Yhteisen katselmuksen jälkeen vastaus vaatimuksiin pyydettiin nopeasti myyjältä, koska ostajat olivat pahoin altistuneita homesienille.

Kun vaatimukset pidettiin kohtuullisina ja kaupan purkuvaatimus perustui luotettaviin tutkimuksiin ja selkeään juridiseen argumentaatioon, myyjällä olisi ollut huonot mahdollisuudet vastustaa tehtyjä vaatimuksia oikeudessa. Oikeusprosessiin ei tarvinnut ryhtyä, koska riita-asia saatiin nopealla aikataululla sovittua.

Jos olet ostanut omakotitalon tai rivitalon, mökin tai muun kiinteistön, jossa epäilet lattiasieniongelmaa, ota heti yhteyttä Kiinteistölakimieheen. Meillä on kiinteistöjuridiikan erityisosaamista ja ammattitaitoa vaatimienkin riitatapausten menestyksekkääseen hoitoon. Muista kuitenkin, että suurin osa riidoista selviää sovinnollisesti eikä oikeudenkäyntiin ole aihetta kuin harvoissa tapauksissa. Tarvittaessa hoidamme myös oikeuskäsittelyt luotettavasti asuntokaupan virheiden ratkaisemisesta kertyneellä, laaja-alaisella kokemuksellamme.  


Henri Alinen
Konsernijohtaja, Kiinteistölakimies Group

Lue seuraavaksi: Millaisia terveyshaittoja sädesienet aiheuttavat?
Lue seuraavaksi: Millainen on hometalon haju? Terve talo ei haise

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.