Energiakriisi ja taloyhtiöt: Kuka päättää huonelämpötilan laskemisesta? 

Sähkön hinnannousun myötä taloyhtiöissä on pohdittu, miten kohonneisiin kustannuksiin voidaan reagoida. Kiinteistölakimies Noora Salokangas syventyy huonelämpötilojen laskemiseen liittyvään juridiikkaan.

Käsittelimme aiemmassa artikkelissa energiakriisiä ja sitä, miten taloyhtiö voi siihen varautua. Yksi keinoista on huonelämpötilan laskeminen. Mutta miten päätöksenteko sen suhteen etenee?  

Jokainen asukas voi halutessaan säätää asuntonsa lämpötilaa termostaateilla. Yhtiön vaikuttamana lämmityskustannuksia voidaan vähentää koko kiinteistön osalta kokonaisvaltaisesti. Tämä on mahdollista, koska kiinteistön lämpötilaa hallitaan lämmönjakohuoneesta ja lämmitysjärjestelmään laitettujen asetusarvojen avulla. Mikä sitten on oikea taho tekemään päätöksiä huoneistojen lämpötilojen laskemisesta? Hallitus vai yhtiökokous? 

Näin asiassa edetään

Lain mukaan hallitus huolehtii yhtiön kiinteistön ja rakennusten pidon ja muun toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Erikseen säädetään, että hallitus tarvitsee yhtiökokouksen päätöksen toimiin, jotka

1) yhtiön koko ja toiminta huomioon ottaen ovat epätavallisia ja laajakantoisia, 

2) vaikuttavat olennaisesti osakkaiden hallinnassa olevien huoneistojen käyttämiseen tai

3) vaikuttavat olennaisesti osakkaiden velvollisuuteen maksaa yhtiövastiketta tai muihin osakkaan hallinnassa olevan huoneiston käyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 

Tämän perusteella voidaan ajatella, että hallitus voi päättää huoneistojen lämpötilojen maltillisesta laskemisesta esimerkiksi yhdellä asteella. Tätä suuremmat muutokset on kuitenkin hyvä viedä yhtiökokouksen päätettäväksi. Oleellista on ymmärtää, missä menee 1-kohdassa mainitun ”epätavallisen ja laajakantoisen” toimen raja. 

Yhtä oleellista on avoin ja läpinäkyvä tiedottaminen asukkaiden suuntaan, olipa kyse sitten hallituksen omasta päätöksestä tai päätöksen viemisestä yhtiökokoukseen. Jälkimmäiseksi mainitun yhteydessä ei voi olla korostamatta osakkaiden (lakiin perustuvaa) laajaa kyselyoikeutta, jota kannattaa hyödyntää.


Noora Salokangas
Toimitusjohtaja, Kiinteistölakimies Suomi Oy

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Miten taloyhtiö voi varautua sähkön hinnan nousuun?

Lue seuraavaksi: Uusi asunto-osakeyhtiölaki parantanut osakkaan oikeusturvaa

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.