Miten taloyhtiö voi varautua sähkön hinnan nousuun?

Talvi ja energiakriisi lähestyvät. Miten taloyhtiön kassan käy, kun sähkön hinta ja elinkustannukset nousevat?

Tulevan talven energiakriisi näyttäisi olevan enemmän tai vähemmän todellinen. Taloyhtiöiden on syytä jo tässä vaiheessa varautua sähkön hinnan nousuun sekä ylipäätänsä elinkustannusten nousuun. Tämä tulee ajankohtaiseksi erityisesti niissä yhtiöissä, joiden kassassa ei ole puskuria niin sanotun pahan päivän varalle. Puskurirahastolla tarkoitetaan 2-3 kuukauden tavanomaisia kustannuksia vastaavaa summaa yllättävien kustannusten varalle.

Taloyhtiöillä on käytettävissä useita konkreettisia keinoja tulevan energiakriisin ja sähkön hinnan nousun varalle. Huomioi ainakin nämä:

Taloustilanteen aktiivinen seuraaminen

Isännöitsijän on erityisen tärkeää seurata, maksetaanko vastikkeita ajallaan vai alkaako niissä olemaan viiveitä. Luonnollisesti tämä asia kuuluu muutoinkin isännöitsijän vastuulle, mutta korostuu näin energiakriisin kynnyksellä.

Ylimääräinen vastike tai vastikkeen korottaminen

Yhtiökokouksessa voidaan päättää ylimääräisen vastikkeen perimisestä tai vastikkeen korottamisesta. Tällöin hallitus valmistelee esityksensä ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kutsu on lähetettävä viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokouksen aiottua ajankohtaa. Kyse on siis lain mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Päätös tehdään tavanomaisella enemmistöllä (enemmistöpäätös).

Jos hallitus arvioi, että kyse olisi kertaluonteisesta kustannusten noususta, ylimääräisen vastikkeen periminen voisi olla paras vaihtoehto. Mikäli hallitus puolestaan arvioi, että kustannusten nousu olisi pysyvämpää tai pidempikestoista, vastikkeen korottaminen lienee oikea vaihtoehto.

Pankkilainan ottaminen

Tämä vaihtoehto tullee ajankohtaiseksi, mikäli edellä esitetyt eivät tarjoa apua tilanteeseen.

Muita keinoja

Konkreettisia keinoja vaikuttaa tulevaan energiakriisiin ja sähkön hinnan nousuun voisivat olla esimerkiksi huonelämpötilan pudottaminen asteella (tiputtaa lämmityskuluja) ja vetoisien ikkunoiden tiivistäminen (hukkalämpö pois). Hallituksen ja isännöitsijän on tärkeää informoida asukkaita erilaisista energiatehokkuustoimista, joita jokainen voi halutessaan itse toteuttaa asunnossaan (esimerkiksi vesilaskua voi pienentää vähentämällä lämpimän veden käyttöä).

Taloyhtiö voi myös selvittää mahdollisen energiaremontin hyödyllisyyden. Tämä selvitystyö alkaa energiaselvityksen tilaamisella. Energiaremontin toteuttaminen olisi kokonaisvaltainen ja pitkän aikavälin suunnitelma taloyhtiölle.

Noora Salokangas
Noora Salokangas
Toimitusjohtaja, Kiinteistölakimies Suomi Oy

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Miten taloyhtiö hyötyy lisä- ja täydennysrakentamisesta?
Lue seuraavaksi: Mistä isännöitsijä vastaa?

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.