Sähkön hinnan nousu – miten taloyhtiön tulisi varautua?

Kun sähkön hinta nousee tällä hetkellä jatkuvasti, on hyvä pohtia, miten taloyhtiö voi vaikuttaa myös tilanteeseen. Taloyhtiöiden on syytä jo tässä vaiheessa varautua sähkön hinnan nousuun sekä ylipäätänsä elinkustannusten nousuun. Kerromme tässä blogissa konkreettisia keinoja tulevan energiakriisin ja sähkön hinnan nousun varalle.

Miten taloyhtiö voi varautua sähkön hinnan ja elinkustannusten nousuun? 

Sähkön hinta nousee tällä hetkellä jatkuvasti ja taloyhtiön tulisi pystyä varautua ennalta hinnan nousuun. Tämä tulee ajankohtaiseksi erityisesti niissä yhtiöissä, joiden kassassa ei ole puskuria niin sanotun pahan päivän varalle. Puskurirahastolla tarkoitetaan 2-3 kuukauden tavanomaisia kustannuksia vastaavaa summaa yllättävien kustannusten varalle.

Taloyhtiöillä on käytettävissä useita konkreettisia keinoja tulevan energiakriisin ja sähkön hinnan nousun varalle. Huomioi seuraavat asiat. 

1. Taloustilanteen aktiivinen seuraaminen

Isännöitsijän on erityisen tärkeää seurata, maksetaanko vastikkeita ajallaan vai alkaako niissä olemaan viiveitä. Luonnollisesti tämä asia kuuluu muutoinkin isännöitsijän vastuulle, mutta korostuu näin energiakriisin kynnyksellä.

2. Ylimääräinen vastike tai vastikkeen korottaminen

Yhtiökokouksessa voidaan päättää ylimääräisen vastikkeen perimisestä tai vastikkeen korottamisesta. Tällöin hallitus valmistelee esityksensä ja kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Kutsu on lähetettävä viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokouksen aiottua ajankohtaa. Kyse on siis lain mukaan yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluvasta asiasta. Päätös tehdään tavanomaisella enemmistöllä (enemmistöpäätös).

Jos hallitus arvioi, että kyse olisi kertaluonteisesta kustannusten noususta, ylimääräisen vastikkeen periminen voisi olla paras vaihtoehto. Mikäli hallitus puolestaan arvioi, että kustannusten nousu olisi pysyvämpää tai pidempikestoista, vastikkeen korottaminen lienee oikea vaihtoehto.

3. Pankkilainan ottaminen

Yksi vaihtoehto, jolla taloyhtiö voi varautua sähkön hinnan ja elinkustannusten nousuun, on pankkilainan ottaminen. Tämä voi olla erityisen hyödyllinen silloin, kun taloyhtiö haluaa investoida suuriin energiatehokkuutta parantaviin hankkeisiin, kuten lämmitysjärjestelmän uusimiseen tai aurinkopaneelien asentamiseen. 

Myös mikäli edellä mainitut toimenpiteet eivät tehoa, tämä vaihtoehto voi tulla kyseeseen. 

4. Muita keinoja

Konkreettisia keinoja vaikuttaa tulevaan energiakriisiin ja sähkön hinnan nousuun voisivat olla esimerkiksi huonelämpötilan pudottaminen asteella (laskee lämmityskuluja) ja vetoisien ikkunoiden tiivistäminen (hukkalämpö pois). 

Hallituksen ja isännöitsijän on tärkeää informoida asukkaita erilaisista energiatehokkuustoimista, joita jokainen voi halutessaan itse toteuttaa asunnossaan. Esimerkiksi vesilaskua voidaan pienentää vähentämällä lämpimän veden käyttöä.

Taloyhtiö voi myös selvittää mahdollisen energiaremontin hyödyllisyyden. Tämä selvitystyö alkaa energiaselvityksen tilaamisella. Energiaremontin toteuttaminen olisi kokonaisvaltainen ja pitkän aikavälin suunnitelma taloyhtiölle.

Noora Salokangas
Noora Salokangas
Toimitusjohtaja, Kiinteistölakimies Suomi Oy

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Miten taloyhtiö hyötyy lisä- ja täydennysrakentamisesta?

Lue seuraavaksi: Mistä isännöitsijä vastaa?

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.