Viemäri haisee – onko syytä huoleen?

Viemärikaasut ja viemärinhajut ovat merkittävä riskitekijä sisäilmalle. Tämän lisäksi viemärivuotojen aiheuttamat kosteusvauriot ovat terveysvaikutuksiltaan vakavimmasta päästä. Pitkäaikaisen viemärivuodon seurauksena rakennukseen pääsee huomattavia määriä mikrobeja, bakteereita, hiivoja, homeita ja sädesieniä, jotka aiheuttavat pahimmillaan vakavaa terveyshaittaa.

Normaalitilanteissakin viemäreissä ja viemärikaivoissa tapahtuu orgaanisen materiaalin hajoamista ja mätänemistä. Tämä aiheuttaa hajuhaittoja sekä suotuisat elinolosuhteet sokeritoukkien, torakoiden ja jyrsijöiden lisääntymiselle.

Viemärikaasuja voidaan havaita aistinvaraisesti. Pienistäkin pitoisuuksista voi aiheutua voimakasta terveyshaittaa ja sisäilman laadun huonontumista. Viemärikaasuille altistuminen aiheuttaa monille terveyteen vaikuttavaa oireilua, kuten lämpöilyä, autoimmuniteettisairauksia, väsymystä, päänsärkyä, lihas- ja nivelkipuja puhumattakaan viemärikaasujen pahasta hajusta.

Viemärikaasuille voi altistua uusissakin taloissa

Putkistojen asennusvirheiden ja epätiiviiden putkiliitosten myötä viemärikaasuja saattaa päästä asuintiloihin. Epätiiveyksien tutkiminen ja kartoittaminen saattaa osoittautua työlääksi, sijaitsevathan putkistot yleensä suljettujen rakennelmien sisällä. Pitkään kestänyt viemärivuoto voi aiheuttaa laajoja vaurioita. Viemärijäte voi myrkyttää rakennuksen alapohjan, jolloin ongelmasta päästään eroon vain avaamalla lattiarakenteita, jyrsimällä ja desinfioimalla pintoja. Vuotava viemäri voi olla asuntokaupassa tai kiinteistökaupassa vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai kaupan purkuun oikeuttava virhe.

On huomattava myös, ettei kotivakuutus aina korvaa viemärivahinkoa, jos kyseessä ei ole yllättävä ja ennalta-arvattava vahinko. Pitkään kestänyt, rakennusvirheestä johtuva viemärivahinko ei tavallisesti ole yllättävä ja ennalta-arvaamaton. Tällöin omakotitalon, rivitalon tai kerrostalohuoneiston ostajalla on mahdollisuus hakea vahingonkorvausta, hinnanalennusta tai kaupan purkua myyjältä, asuntokauppalain tai maakaaren mukaisin tavoin.

Normaalisti osakehuoneiston ostajalla on hallinnan siirtymisestä alkava kahden vuoden pituinen määräaika esittää vaatimuksia myyjälle. Kiinteistön kaupassa sama myyjän vastuuaika on viisi vuotta. Määräaikaa ei sovelleta, jos myyjä toimii kaupassa kunnianvastaisesti tai arvottomasti eli käytännössä on salannut virheen tai esimerkiksi itse rakentanut vuotavat viemärit.

Viemärikaasujen haju aiheutuu jätteen mätänemisprosessissa syntyvistä rikkipitoisista yhdisteistä, kuten metaanista, ammoniakista ja rikkivedystä. Metaani on ilmaa kevyempi räjähdysherkkä kaasu. Rikkivety ilmaa raskaampana kaasuna voi korkeina pitoisuuksina johtaa tajunnan menetykseen, jopa kuolemaan. Pieninäkin pitoisuuksina rikkivety on keskushermostoon vaikuttava myrkky.

Viemärijärjestelmien huono kunto on asuntokaupan virheistä käydyissä keskusteluissa jäänyt paljolti kosteusvaurioiden ja homeongelmien taakse. Kuitenkin viemärivahinkoja tapahtuu runsaasti ja niiden aiheuttamat seuraukset voivat johtaa laajoihin korjaustoimiin, jopa rakennuksen purkamiseen. Rakennusten peruskorjausten yhteydessä tulisi etenkin vanhat valurautaiset viemäriputket aina vaihtaa uusiin.

Milloin myyjä vastaa viemärivahingosta?

Myydessään asunnon myyjän tulee kertoa ostajalle kaikki omakotitalon, rivitalon tai osakehuoneiston kuntoon vaikuttavat seikat, joilla voi olla merkitystä kaupassa. Jos asunnossa tai kiinteistössä pidetään kuntotarkastus ennen kauppaa, LVI-järjestelmien ikä ja kunto tavallisesti tutkitaan. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkoihin, joista hän on saanut ennen kauppaa tiedon. Ostaja ei siten lähtökohtaisesti voisi vedota viemäriputkien huonoon kuntoon virheenä, jos ostaja on saanut tiedot viemäreiden uusimistarpeesta tai viemärijärjestelmän käyttöiän ylityksestä.

Myyjän vastuu ostajan kaupan jälkeen havaitsemasta viemärin hajuista tai vuotamisesta vastaa myyjän virhevastuuta kosteusvaurioista ja homeista. Onko myyjä vastuussa virheestä, johtuu paljolti vaurioiden laajuudesta ja korjauskustannuksista. Myyjä ei tyypillisesti vastaa vanhojen putkistojen uusimisesta johtuvasta tasonparannuksesta, milloin ostaja on saanut tiedon LVI-järjestelmän ja putkistojen uusimistarpeesta. Jos uudessa tai peruskorjatussa asunnossa tai kiinteistössä on rakennusvirheestä johtuvia viemäriongelmia, joista ostaja ei ole saanut tietoa ennen kauppaa, näistä virheistä tyypillisesti myyjä vastaa.

Kuntotarkastukseen kuuluvat erilaisten hajujen, myös viemärihajujen havainnointi. Jos olet tekemässä kauppaa omakotitalosta tai rivitalosta tai osakehuoneistosta ja kuntotarkastaja epäilee viemärivuotoa, kauppaa ei kannata tehdä ennen kuin hajun lähde on selvitetty ja mahdolliset laajemmat vauriot selvitetty. Myyjän oikeusturvan kannalta on tärkeää merkitä havaitut virheet tarkoin kauppakirjaan. Jos hinnanalennusta on annettu viemärien vuotamisen tai uusimistarpeen vuoksi, hinnanalennuksen perusteet ja määrä on merkittävä selkeästi kauppakirjaan, jotta viemäriongelmasta ei myöhemmin syntyisi oikeuteen johtavaa riitaa.

Lue seuraavaksi: Yleisimmät home- ja sisäilmaongelmat

Lue seuraavaksi: Huono sisäilma – kuka vastaa asuntokaupassa?

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.