Rakennusurakka ja vakioehtojen sitovuus kuluttajan tilatessa rakennuspalvelun

Vakioehtojen, kuten YSE 1998 -ehtojen osalta pääsääntönä on, ettei pelkkä viittaus vakioehtoihin tee vakioehdoista sopimuksen osaa.

Vakioehtoihin pitää paitsi viitata sopimuksessa ne on liitettävä fyysisesti itse sopimukseen.

Lue tapaukseen liittyvä kysymys, johon Kiinteistölakimies vastaa:

Kuluttaja tilasi omakotitalon remontointityötä, jossa korjattiin seinärakenteita. Kustannusarviossa viitattiin Rakennusalan yleisiin sopimusehtoihin (YSE 1998). Työn osoittautuessa virheelliseksi heräsi kysymys siitä, mitä säännöksiä virheen johdosta sovelletaan. Tulevatko vakioehdot kuluttajaa sitoviksi kustannusarviossa olevan viittauksen perusteella?

Vakioehtojen, kuten YSE 1998 -ehtojen osalta, pääsääntönä on, ettei pelkkä viittaus vakioehtoihin tee vakioehdoista sopimuksen osaa. Vakioehtoihin pitää paitsi viitata sopimuksessa ne on liitettävä fyysisesti itse sopimukseen. Pelkkä viittaus tai linkki yrityksen nettisivuille, josta sovellettavat vakioehdot voi halutessaan tulostaa, ei riitä. Kuluttajalla on oltava mahdollisuus tutustua vakioehtoihin ennen sopimuksen tekemistä ja parhaiten tämä toteutuu toimittamalla vakioehdot sopimuksen liitteeksi paperille tulostettuna.

Kuluttajan tilatessa rakennukseen kohdistuvaa työtä tai rakennusurakan sovelletaan pakottavana lakina kuluttajansuojalain 8 luvun (rakennukseen kohdistuva työ) tai 9 luvun (rakennusurakka) säännöksiä. Sopimusehto, joka poikkeaa näiden lukujen säännöksistä tilaajan vahingoksi, on mitätön. Kuluttajansuojalaissa säädetään yksityiskohtaisesti työn tai urakan tilaajan ja toimeksisaajan tai urakoitsijan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä virheiden ja viivästysten seurauksista. Vakioehdoilla, kuten YSE 1998 -sopimusehdoilla ei voida sopia kuluttajan vahingoksi kuluttajansuojalain vastaisesta menettelystä tai seuraamuksista.

Kuluttajansuojalakia ei sovelleta yritysten välisiin sopimuksiin, joissa vakiehdot voivat tulla osaksi sopimusta esimerkiksi jo vakiintuneen kauppatavan tai alalla vakiintuneen käytännön perusteella. Kuitenkin selvintä yritysten välisissäkin sopimuksissa on aina liittää viitatut vakiosopimusehdot fyysisesti tarjousasiakirjaan tai urakkasopimukseen. Sopimusten tulkintatilanteessa epäselvää sopimusta sovelletaan pääsääntöisesti sopimuksen laatijan vahingoksi.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.