Omakotitalon myynti

Omakotitalon myynti on ammattitaitoa edellyttävä prosessi, kun halutaan varmistua, ettei kaupasta tule myöhemmin ongelmia. Omakotitalon myynnissä ongelmia ei aina estä sekään, että kaupassa käyttää välittäjää.

Omakotitalon myynti ei osu montaa kertaa elämässä kohdalle, joten siihen kannattaa valmistautua huolella. Kiinteistölakimiehen avulla myyt omakotitalosi luotettavasti ilman pelkoa yöunien menetyksestä. Kauttamme löydät myös asiantuntevan kuntotutkijan, ja lisäksi voit tilata kiinteistölakimiehen laatiman korkeatasoisen kauppakirjan kaupan jälkeisten reklamaatioiden ja ongelmien välttämiseksi.

Omakotitalon myynti edessä? Kiinteistölakimies auttaa kauppakirjan laadinnassa

Omakotitalon myyntiä ja muita kiinteistökauppoja sääntelevän maakaaren mukaan myyjän on kerrottava kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä kaikki kaupan kannalta merkitykselliset tiedot (tiedonantovelvollisuus). Vastaavasti ostajalla on selonottovelvollisuus ostamastaan kiinteistöstä. Ostaja ei voi myöhemmin vedota virheenä omakotitalon ominaisuuksiin, jotka hänen olisi pitänyt havaita ennen kauppaa tekemässä tarkastuksessa.

Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus ei edellytä kuntotarkastajan käyttöä omakotitalon kunnon tutkimiseksi vaan ostajan on tutustuttava kohteeseen huolellisen henkilön tavoin. Kuntotarkastuksesta voi olla jopa haittaa, jos tarkastuksen tekee huolimaton tai ammattitaidoton henkilö, jolla ei ole intressiä tutkia taloa pintaa syvemmältä taikka kirjata raporttiin selkeästi lisätutkimusta edellyttäviä rakenneosia ja rakenteita.

Lue lisää seuraavaksi: Kuntotarkastuksen hinta, onko kuntotarkastus hintansa arvoinen?

Monissa tapauksissa kiinteistönvälittäjä hoitaa paitsi kauppakirjojen laadinnan ja myös tilaa kuntotarkastuksen myyjän ja ostajan lukuun. Kalliista välityspalkkiosta huolimatta tilattu kuntotarkastus ja tehty kauppakirja voivat myöhemmin osoittautua riittämättömiksi ja puutteellisiksi: kuntotarkastuksessa ei ole välttämättä havaittu kaikkia selviäkään omakotitalon vaurioepäilyjä. Vaurioepäilyihin perustuvia lisätutkimussuosituksia ei useinkaan osata selkeästi kirjata kuntotarkastusraporttiin ja kauppakirjaan, jolloin myyjä ei voi vedota vaurioepäilyihin vastuunrajoituksina omakotitalon kaupan jälkeen.

Asuntokaupat voi tehdä Kiinteistölakimiehen avulla alusta loppuun ilman välittäjää ja samalla säästää ison summan rahaa. Toimeksiannostasi laadimme laadukkaan kauppakirjan, johon kirjataan kaupan kohteen kunto niin yksiselitteisesti, ettei kaupasta synny myöhemmin ongelmaa.  

Jos käytät välittäjää, voit myös toimittaa kauppakirjan liitteineen tarkastettavaksemme virheiden varalta. Ota yhteyttä, kun olet myymässä omakotitaloasi ja haluat välttyä kiinteistökaupassa pahoilta jälkiseuraamuksilta!

Omakotitalon myynti – ota nämä seikat huomioon!

Asuntokauppojen jälkipyykkiä pestäessä törmää usein huolimattomiin ja kiireessä tehtyihin asiakirjoihin ja kuntotarkastusraportteihin. Usein pitkältä ja raskaalta riidalta olisi voitu välttyä, jos omakotitalo olisi tutkittu kunnolla jo ennen kauppaa ja tarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet olisi kirjoitettu kauppakirjaan.

Omakotitalon ostajat ovat saattaneet ihastua kaupantekoa edistävään kodin ”tarinaan” ja stailattuun, lämpimään tunnelmaan sohvilla lojuvine torkkupeittoineen. Tällöin unohdetaan perehtyä riittävällä huolellisuudella pintojen alle kätkeytyvien rakenteiden kuntoon. Kodikas tunnelma ei kerro asunnon terveellisyydestä. Myyjä ja välittäjä ovat voineet tarjota stailatulla kodilla mielikuvia asumisen unelmista kuvin ja sanoin, jolloin ostajalta voi jäädä huomaamatta mahdolliset ongelmat.

Aina edes myyjäkään ei ole tiennyt kotinsa kunnosta, vaan on luullut asuvansa homeettomassa ja terveessä talossa. Todellisuudessa rakenteissa on viihtynyt home tai lattiasieni.

Käytännön esimerkki omakotitalon tarkastuksesta

Kuntotarkastaja kiinnittää huomiota talon riskirakenteisiin ja suosittelee niiden johdosta lisätutkimuksia, mutta lisätutkimuksia ei tehdä tai tutkimuksia ei osata tehdä oikein: riskirakenteeksi tutkittu valesokkeli on avattu, todettu rakenteet kuiviksi ja suljettu tutkimuskohta ilman kuntotarkastusraporttiin tehtävää merkintää laajemmasta ongelmasta. Todellisuudessa seinä- tai lattiarakenne on täynnä terveyshaittaa aiheuttavia mikrobeja, jotka saattavat jatkaa leviämistä rakenteen jälleen kastuessa.

Omakotitalon kaupasta myöhemmin riideltäessä syntyy ongelma siitä, mitä tietoja ostaja on saanut omakotitalon rakenteista ennen kauppaa ja mitä hänen olisi pitänyt ymmärtää omakotitalon kuntotarkastuksesta saatujen tietojen perusteella?

Harvalla asunnonostajalla on niin paljon ymmärrystä homeista ja mikrobeista, että hän esimerkiksi osaisi ymmärtää kuntotarkoituksessa todettujen ”lievien” kosteuslukemien merkitystä. Jos myöhemmin kaupan jälkeen ”lievä” kosteuslukema onkin indikoinut laajaa kosteusvauriota omakotitalon lattiarakenteessa, miten tällaista seikkaa pitäisi arvioida kaupan jälkeen omakotitalon ostajan selonottovelvollisuuden osalta? Kysymys on vaikea, eikä siihen ole yksiselitteistä vastausta.

Kohonneisiin kosteuslukemiin ja ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden laiminlyöntiin vedotaan usein kiinteistönkaupan virheestä oikeudessa riideltäessä. Myyjän näkökannan mukaan ostajan olisi pitänyt kuntotarkastuksessa tehtyjen havaintojen vuoksi tehdä tai vaatia lisätutkimuksia tehdyn havainnon merkityksestä. Oikeukäytännössä puhutaan ostajan korostetusta selonottovelvollisuudesta silloin, kun ostajalla olisi pitänyt alkaa hälytyskellot soimaan kuntotarkastuksessa tehdyn kosteus- tms. havainnon vuoksi.

Tee se itse -omakotitalon myynti

Omakotitalon myynti-ilmoituksen laatiminen ja jättäminen sekä kohteen esittely mielletään tehtäväksi, jossa erityisesti tarvitaan välittäjän ammattitaitoa.

Jos haluat säästää omakotitalon myynnissä useita tuhansia euroja:

  • Myyntiesitteen omasta asunnosta kirjoittaa helposti myös itse ja tilaa ammattivalokuvaajan ottamaan edustavat valokuvat asunnosta.
  • Kuntotutkimuksen järjestämiseen ja kauppakirjojen laatimiseen ja kaupan loppuunsaattamiseen sinun kannattaa käyttää Kiinteistölakimiehen apua.

Vaikka netti on täynnä lähes valmiita kauppakirjapohjia, netistä ladattua valmista kauppakirjapohjaa kannattaa varoa. Jokaista kauppakirjaa pitää aina muokata siten, että se antaa mahdollisimman tarkat tiedot myytävästä omakotitalosta. Kauppakirjan laatimisessa kannattaakin käyttää apuna Kiinteistölakimiehen ammattitaitoa.

Jotta omakotitalostasi saadaan riittävän tarkat tiedot kauppakirjaa varten, apuna kannattaa käyttää asiansa osaavaa kuntotutkijaa, joka osaa kiinnittää huomiota omakotitalon riskirakenteisiin ja mahdollisiin kosteusriskeihin sekä tutkii, onko epäilty riski toteutunut. Tällöin voidaan joutua avaamaan talon rakenteita, mikä kuitenkin on pikkutoimi sen rinnalla, että kaupasta tulee myöhemmin lihava riita, koska ostajalle ei ole annettu tarpeeksi tietoa omakotitalon kunnosta ennen kauppaa.

Omakotitalon todellisen kunnon selvittäminen on tärkeää kaupan osapuolten oikeusturvan kannalta

Omakotitalon myyjän ei kannata tuudittautua harhaluuloon, että pintapuolinen kuntotarkastus, jossa ei perehdytä omakotitalon todelliseen kuntoon, olisi parempi vaihtoehto kuin omakotitalon kunnon selvittäminen ostajalle perin pohjin. Loppulaskusta voi päinvastoin tulla huomattavasti suurempi, kuin jos myyjä olisi heti selvittänyt omakotitalon todellisen kunnon ja antanut ostajalle hinnanalennusta virhehavaintojen ja niiden korjauskustannusten perusteella jo ennen kauppaa.

Sovittu hinnanalennus on kuitenkin tarkoin kirjattava kauppakirjaan, jotta hinnan alentaminen ei mene yleisen tinkimisen piikkiin. Ostaja ei voi myöhemmin vedota virheisiin, joista on saanut tiedon kuntotarkastuksessa ja jotka on kauppakirjaan kirjattu.  

Avustamme asiakkaitamme sekä pätevän kuntotarkastajan valitsemisessa että kauppakirjojen laatimisessa. Pyydä tarjouksemme kauppakirjan laatimisesta, niin hoidamme kaikki kaupan asiakirjat ammattitaidolla ja laadukkaasti valmiiksi allekirjoitettaviksi kaikkine kauppakirjassa tarvittavine liitteineen.

Kun kuntotarkastus ja kauppakirjat tehdään huolella, voit nukkua yösi rauhassa ilman turhaa pelkoa, että kaupasta tulee myöhemmin lihava riita.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.