Saitko kutsun maankäyttösopimusneuvotteluun?

Jos omistat maata, saatat törmätä maankäyttösopimukseen. Asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin (Maankäyttö- ja rakennuslaki 12 a luku).

Kustannuksiin osallistumisesta on pyrittävä sopimaan maanomistajan kanssa. Käytännössä maankäyttösopimuksessa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta maksaa maankäyttösopimusmaksua korvauksena asemakaavan tuomasta hyödystä.

Tämän lisäksi omistamistasi tulevan asemakaavan puisto- ja katualueista tehdään esisopimus. Lopulliset kiinteistökaupat näistä alueista tehdään kuitenkin kunnan kanssa vasta kaavoituksen päätyttyä.

Maankäyttösopimus voidaan osapuolia sitovasti tehdä sen jälkeen, kun kaavaluonnos tai -ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä. Jos kaava ei tule voimaan, maankäyttösopimus raukeaa.

Kiinteistölakimiehen maankäyttösopimukseen erikoistuneilta lakimiehilta saat apua ja tukea kaikissa maankäyttösopimukseen, kaavoitukseen ja maan lunastukseen tai pakkolunastukseen liittyvissä asioissa. Palvelemme Turussa, Helsingissä, Tampereella ja koko Etelä- ja Keski-Suomessa. Ota yhteyttä Kiinteistölakimies Thomas Kankaanpäähän tai Kiinteistölakimies Henri Aliseen.

Maankäyttösopimuksesta saa neuvotella

Asemakaavoituksen edetessä kunta käynnistää maankäyttösopimusneuvottelut niiden maanomistajien kanssa, jotka saavat asemakaavasta merkittävää hyötyä. Merkittävää hyötyä ei lain mukaan synny alle 500 kerrosneliömetrin asuinrakennusoikeudesta tai sen lisäyksestä. Kunta voi määritellä myös merkittävän hyödyn rajan, jonka alittavilta osin sopimusta ei tehdä.

Jos maanomistajan kanssa ei päästä sopimukseen, kunta voi periä maanomistajalta tontin arvonnousuun suhteutetun osuuden kaava-alueen rakentamista palvelevan yhdyskuntarakentamisen arvioiduista kustannuksista (kehittämiskorvaus). Käytännössä, jos sopimusta ei synny, kunta voi jakaa asemakaava-alueen kahtia ja jättää omistamasi kiinteistön kokonaan kaavoittamatta.  

Maankäyttösopimuksella merkittävää hyötyä kaavasta saava maanomistaja sitoutuu maksamaan kunnalle maankäyttösopimusmaksuna 40–60 % kaavan tuomasta arvonnoususta. Maksut vaihtelevat kunnittain, ja asiantuntevasti neuvottelemalla voit saavuttaa merkittävää hyötyä niihin maanomistajiin verrattuna, jotka hyväksyvät heille tarjotun sopimuksen sellaisenaan.

Ota yhteyttä, neuvottelemme puolestasi.

Maankäyttösopimus – Neuvottelemme kiinteistöstäsi parhaan hinnan

Maankäyttösopimuksen yhteydessä tehtävällä kiinteistökaupan esisopimuksella kunta hankkii tulevan asemakaavan yleiset alueet ja puistot omistukseensa raakamaan hinnalla, jolloin saatat luovuttaa omaisuuttasi kunnalle murto-osalla sen oikeasta arvosta.

Huomioi myös, että jokaisen maanomistajan kanssa ei tehdä maankäyttösopimusta. Kaavan tultua voimaan, kunta voi tarjota näille maanomistajille huomattavasti paremman hinnan samoista yleisistä alueista, kaduista ja puistoista. Neuvottelu yleisten alueiden myynnistä kannattaa hoitaa neuvotteluihin perehtyneen asiantuntijan avustuksella.

toimi näin maankäyttösopimusneuvotteluissa

Sinun kannattaa olla yhteydessä Kiinteistölakimieheen heti maankäyttösopimusneuvottelujen alkuvaiheessa mahdollisimman hyvän sopimuksen ja hinnan saamiseksi omistamistasi maa-alueista. 

  • Jos et neuvottelujen jälkeenkään hyväksy sinulle tehtyä ostotarjousta tai maankäyttösopimusta, voit hankkia käyvän hinnan mukaisen korvauksen maa-alueelle tai kiinteistölle maanmittauslaitoksen lunastustoimituksessa.
  • Lunastustoimikunnan päätöksestä voit edelleen valittaa maaoikeuteen, jos et ole päätökseen tyytyväinen. 

Kaikissa tapauksissa, kun haluat saada kiinteistöstäsi parhaan mahdollisen hinnan, sinun kannattaa olla yhteydessä Kiinteistölakimieheen. Avustamme kaikissa maankäyttösopimuksiin, kiinteistöjen lunastuksiin ja kauppoihin liittyvissä asioissa lukuisten hoidettujen maankäyttösopimus- ja myyntineuvottelujen kokemuksella.

Kiinteistön myynti- ja kehittämispalvelut

Kun omistamasi kiinteistö on kaavoitettu asuntotuotantoon, sinun kannattaa harkita kiinteistön myyntiä rakennusliikkeelle jo ennen kaavan voimaantuloa. 

Neuvottelemme kaupoista grynderien ja rakennusliikkeiden sekä rahastojen ja eläkevakuutusyhtiöiden kanssa. Neuvotteluja voidaan käydä samaan aikaan kunnan kanssa käytävien maankäyttösopimusneuvottelujen yhteydessä. Näin voimme neuvotella jo hyvissä ajoin ennen kaavan voimaantuloa kiinteistöstäsi esisopimuksen ja laatia lopullisen kauppakirjan välittömästi kaavan saatua lainvoiman.

Toimintamallimme ansiosta pääset kiinteistönomistajana heti hyödyntämään kaavan tuoman rakennusoikeuden ja myymään kiinteistösi kaavan voimaantullessa parhaaseen mahdolliseen markkinahintaan.

Kiinteistöjen myyntitoimeksiannot hoidamme aina kiinteällä välityspalkkiolla periaatteella: ei kuluja, jos ei synny kauppaa. Jos annat meille toimeksiannon myydä kiinteistösi, hoidamme maankäyttösopimusneuvottelut kaupan päälle.

Tutustu Kiinteistökehitys-palveluumme tästä linkistä!  


Henri Alinen
Toimitusjohtaja

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.