Lupalakimies ja asianajaja hoitavat riita-asioita oikeudenkäynnissä

Lupalakimiehiltä kuten asianajajiltakin edellytetään työssään oikeustieteellistä maisterintutkintoa, perehtyneisyyttä tehtäväänsä sekä lain ja tapaohjeiden edellyttämien sääntöjen noudattamista.

Lupalakimiehiä ja asianajajia koskevat yksityiskohtaiset säännökset velvollisuuksista ja työn edellytyksistä. Lupalakimiehiä koskevat säännökset löytyvät laista luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Asianajajia koskevat säännöt on kirjoitettu asianajalakiin sekä hyvään asianajajatapaan.

Lupalakimiehen tai asianajan toiminnasta tai laskutuksesta voi kannella erityiselle valvontalautakunnalle.

Kanteluasioita käsitellessään valvontalautakunta tutkii, onko asianajaja tai julkinen oikeusavustaja noudattanut hyvää asianajajatapaa tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja laissa säädettyjä, hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä.

Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain mukaan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät. Ammattimaisesti oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtäviä harjoittavalla luvan saaneella oikeudenkäyntiavustajalla, kuten asianajajalla, tulee olla mainitussa tehtävässä toiselle aiheutuvien varallisuusvahinkojen varalta riittävä vastuuvakuutus.

Kiinteistölakimies noudattaa hyvää asianajajatapaa

Vaikka toimistomme ei ole Suomen asianajajaliittoon kuuluva jäsentoimisto eivätkä lakimiehemme ole asianajajia, noudatamme soveltuvin osin toiminnassamme hyvää asianajajatapaa. Siksi lakimiehemme pääsääntöisesti suorittavat asianajajatutkinnon heti työsuhteensa alussa, mikäli he eivät ole tutkintoa vielä suorittaneet. Näin toimimalla pyrimme varmistamaan palvelumme korkean laadun ja luotettavuuden.

Yleisissä tuomioistuimissa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa oikeudenkäymiskaaren mukaan pääsääntöisesti toimia vain asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Maallikko voi edustaa itseään omassa asiassaan, mutta toisen henkilön asiaa hän ei saa ajaa.

Sekä lupalakimiehiltä että asianajajilta vaaditaan muun muassa ylempää oikeudellista korkeakoulututkintoa (OTM), perehtyneisyyttä avustajan tehtäviin, aikaisempaa työkokemusta, rehellisyyttä ja riippumattomuutta.

Asianajajia koskeviin edellytyksiin ja sääntöihin sekä luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia velvoittaviin, hyvää asianajajatapaa vastaaviin ammattieettisiin sääntöihin voit tutustua Suomen asianajajaliiton sekä oikeuslaitoksen sivuilla.

Lue seuraavaksi: Haastehakemus ja oikeudenkäynti riita-asiassa

Lue seuraavaksi: Tuomioistuinsovittelu asunto- ja kiinteistöriidoissa – vaihtoehto perinteiselle oikeudenkäynnille

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.