Lunastuslauseke asunto-osakkeen kaupassa

Jos asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke, asunnon ostaja voi joutua luovuttamaan asunnon osakkeet lunastusvaatimuksen tehneelle lunastajalle maksamaansa kauppahintaa vastaan.

Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä, että osakkeenomistajalla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa osake, kun omistusoikeus osakkeeseen siirtyy yhtiön ulkopuoliselle ostajalle. Käytännössä lunastuslauseke tulee sovellettavaksi silloin, kun jokin yhtiön muista osakkaista päättää lunastaa ulkopuoliselle ostajalle myydyn osakehuoneiston.

Lunastuslausekkeessa on määrättävä, keillä on lunastusoikeus. Lunastusoikeutta ei ole silloin, kun ostaja on yhtiön nykyinen osakkeenomistaja, myyjän lähisukulainen tai osakehuoneisto on saatu testamentin perusteella. 

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään määräajat, joiden kuluessa lunastusoikeutta on käytettävä. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle enintään kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Käytännössä kauppakirjoja kannattaa allekirjoittaa kolme kappaletta, yksi ostajalle, toinen myyjälle ja kolmas asunto-osakeyhtiölle.

Lunastuslauseke pitää huomioida kauppakirjassa. Koska lunastusaika alkaa vasta osakehuoneiston omistusoikeuden siirryttyä ostajalle, asuntokauppaa ei voida tehdä ehdollisena. Kauppakirjaan ei voi ottaa ehtoa, jonka mukaan kauppa purkaantuu, mikäli lunastusoikeutta käytetään.

Mikäli osakkeiden lunastusoikeutta käytetään, lunastushinta (kauppahinta) on maksettava yhtiölle kahden viikon kuluessa lunastusajan päättymisestä. Yhtiön hallitus ei saa suorittaa lunastushintaa asunnon ostajalle, ennen kuin tämä luovuttaa osakekirjan.

Joidenkin pankkien edellyttämät kauppakirjan ehdot, joissa osa kauppahinnasta jätetään maksettavaksi vasta sen jälkeen, kun tiedetään onko lunastusoikeutta käytetty, ovat ongelmallisia. Vaikka kauppahinta maksetaan myyjälle kokonaisuudessaan kaupanteossa, ostajalle tai lainan takaavalle pankille ei synny tappiota lunastusoikeutta mahdollisesti käytettäessä. Ostaja on velvollinen siirtämään osakkeet lunastajalle vain osakkeista maksettua kauppahintaa vastaan. 

Lue seuraavaksi: Asunnon kauppa ja kauppakirjan laatiminen

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.