Kiinteistön kauppakirja – tutustu malliin

Miten kiinteistökaupan kauppakirja on laadittava?

Kiinteistön kauppakirjaan on kirjattava kaikki kaupan kannalta merkittävät ehdot. Mikäli myyjän vastuuta halutaan rajata vastuunrajoituslausekkeilla, on niiden perusteena olevat kiinteistön kuntoa koskevat seikat tarkoin yksilöitävä.

Kiinteistön kauppakirja sisältää ainakin seuraavat tiedot:

Kaupan osapuolet: henkilö- tai y-tunnukset, osoitteet

Kaupan kohde: kiinteistötunnus tai, jos kaupan kohteena on määrä-ala, mistä kiinteistöstä määräala muodostetaan. Kaupan kohteena voi olla myös kiinteistön määräosa esim. 1/5-osa kiinteistöstä.

Kauppahinta: kauppahinta, kauppahinnan maksuajankohta

Omistus- ja hallintaoikeus: Sidotaan yleensä kauppahinnan maksuun, eli “omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.” Voidaan myös antaa hallintaoikeus kaupantekohetkellä ja omistusoikeus vasta, kun koko kauppahinta on maksettu.

Kiinnitykset ja panttioikeudet: Hankitaan lainhuuto- ja rasitustodistus kohteesta. Jos kiinteistöön kohdistuu kiinnityksiä, luovutetaan panttikirjat kaupantekotilaisuudessa ostajalle rasittamattomina. Kirjataan kauppakirjassa ostajalle siirtyvät panttikirjat. Määräalakaupassa myyjän tulee kuolettaa määräalaan kohdistuvat kiinnitykset. Tällöin kaupantekotilaisuuteen on vähintäänkin tuotava pantinhaltijan suostumus kiinnitysten kuolettamiseen.

Verot ja maksut: Myyjä ja ostaja vastaavat kiinteistöstä maksettavista veroista ja maksuista omistusaikanaan

Kohteeseen tutustuminen: Ostajan on tarkastettava kaupan kohde. Mahdolliset puutteet ja viat merkittävä kauppakirjaan.

Asiakirjoihin tutustuminen: Ostajalle on toimitettava lainhuuto- ja rasitustodistus sekä kiinteistörekisteriote. Myös kuntotarkastusasiakirja on mainittava, jos sellainen on tehty. ”Ostaja on tutustunut lainhuuto- ja rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisterin tietoihin sekä myytävää kaupan kohdetta ja naapurikiinteistöä koskeviin kaavakarttoihin ja -määräyksiin.”

Irtaimisto ja rakennukset: Luetellaan rakennukset sekä kaupan yhteydessä siirtyvä irtaimisto. Jos irtaimistoa myyty kaupan yhteydessä, tämä on eriteltävä kauppahinnassa. Varainsiirtovero (4 %) maksetaan vain kiinteistön kauppahinnasta, ei irtaimiston osalta.

Liittymät: Ostajalle maksutta siirtyvät sähkö-, vesi- ja viemäriliittymät kirjataan.

Puolison suostumus: Jos myydään kiinteistö, jolla sijaitsee aviopuolisoiden yhteinen asunto, tarvitaan puolison suostumus kauppaan.

Vastuunrajoitukset:  Mikäli myyjän vastuuta halutaan rajata vastuunrajoituslausekkeilla, on niiden perusteena olevat kiinteistön kuntoa koskevat seikat yksilöitävä tarkoin. Jos haluat rajoittaa vastuuta jostain kuntotarkastuksessa havaitusta seikasta, ota yhteyttä Kiinteistölakimieheen. Kiinteistökauppa on aina tehtävä kolmena kappaleena, yksi ostajalle, toinen myyjälle ja kolmas kappale julkiselle kaupanvahvistajalle. Mikäli kaupan osapuolena on vajaavaltainen, on maistraatilta haettava kauppaan lupa.

Lue seuraavaksi: Kauppakirjamalli – näin teet kiinteistön tai asunnon kauppakirjan

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.