Kiinteistö- ja asuntokaupan reklamaatio ja reklamaatioajat

Kiinteistökaupassa ostajan on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa myyjälle. Käytännössä kohtuullinen aika on muutama kuukausi siitä, kun ostaja havaitsi virheen ja sai tiedon sen merkityksestä. Jollei ostaja ilmoita laatuvirheestä myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, hän menettää oikeutensa vedota siihen. Asunto-osakkeen kaupassa reklamointia ei voi tehdä, kun kaksi vuotta on kulunut asunnon […]

Kiinteistökaupassa ostajan on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa myyjälle. Käytännössä kohtuullinen aika on muutama kuukausi siitä, kun ostaja havaitsi virheen ja sai tiedon sen merkityksestä. Jollei ostaja ilmoita laatuvirheestä myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, hän menettää oikeutensa vedota siihen. Asunto-osakkeen kaupassa reklamointia ei voi tehdä, kun kaksi vuotta on kulunut asunnon hallinnan luovutuksesta.

Reklamaatioaika pitenee kymmeneen vuoteen, jos myyjä on toiminut kaupassa kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, esimerkiksi on salannut virheen ostajalta. 

Ostajan on esitettävä reklamaatiossaan selvitys virheestä sekä vaatimuksensa perusteluineen mahdollisimman tarkasti. Mikäli vahingon määrä ei ole vielä selvillä, myyjän on ilmoitettava tarkentavansa myöhemmin vaatimuksiaan. Reklamoinnin jälkeenkään ostaja ei voi ryhtyä passiiviseksi, vaan ostajan on uudistettava vaatimuksensa kolmen vuoden välein samoin kuin velka on katkaistava velan vanhentumislain mukaisesti. 

Velan vanhentumisesta annetun lain 4 §:n mukainen kolmen vuoden vanhentumisaika alkaa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tai puutteen kaupan kohteessa tai hänen olisi se pitänyt havaita. Vanhentumisaika on rinnakkainen reklamaatioajan kanssa.

Kaupasta reklamointi reklamaatio katkaisee vanhentumisen. Reklamaatiosta alkaa uusi vanhentumisaika, jonka kuluessa vanhentuminen on katkaistava uudelleen kolmen vuoden kuluessa tai nostettava kanne. Mikäli kannetta ei ole nostettu kolmen vuoden vanhentumisajan kuluessa reklamaatiosta ja siihen annetusta vastauksesta, myöhemmin nostettava kanne on hylättävä vanhentuneena.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.