Osakkeenomistajan oikeudet – kaikilla osakkailla yhtäläinen oikeus autopaikkaan A

Liian monessa taloyhtiössä vahvistetaan autopaikkasäännöt, joissa pyritään suosimaan talossa asuvia tai toimivia osakkaita sijoittajaosakkaiden kustannuksella. Tämä on kuitenkin asunto-osakeyhtiölain vastaista. Lue artikkelistamme, miten tulee toimia, jos taloyhtiössä vahvistetaan lainvastaiset autopaikkasäännöt.

Taloyhtiön osakkaan oikeus

Monen taloyhtiön autopaikkasäännössä, yhtiön osakkaat asetetaan etusijajärjestykseen sen mukaan, asuvatko he itse yhtiössä vai omistavatko sijoitusasunnon. Tällöin talossa asuvilla olisi oikeus saada autopaikka ennen sijoittajaosakasta, jolla autopaikkaa käyttää vuokralainen. Kun vuokralainen vaihtuu, joutuisi uusi vuokralainen jonon hännille.

Sijoittajan ei kannata tällaisia sääntöjä hyväksyä, sillä autopaikan puuttuminen vaikuttaa suoraan asunnon vuokrausmahdollisuuksiin sekä vuokran hintaan.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittää osakkeenomistajan oikeudet 

Asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen (AsOyL 1 luku 10 §) mukaan, kaikki osakkeet tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, jollei yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. 

Yhtiökokous, hallitus tai isännöitsijä eivät saa tehdä päätöstä tai ryhtyä toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella.

Tutustu esimerkkitapaukseen autopaikkojen jaosta toisesta artikkelistamme. 

Kukaan osakas ei ole toista tasa-arvoisempi

Monessa taloyhtiössä on vallalla väärä käsitys siitä, että talossa asuvat tai toimivat osakkaat olisivat tasa-arvoisempia kuin toisaalla asuvat sijoittajaosakkaat, jotka vuokraavat asuntoa eteenpäin. Asunto-osakeyhtiölain mukainen yhdenvertaisuusperiaate koskee kuitenkin kaikkia.

Kaikki osakkeet ovat yhdenvertaisia riippumatta siitä, kuka osakkeet omistaa. Etusijajärjestykset ovat käytännössä mahdollisia vain yhtiön perustamisvaiheessa tai jos niistä päätetään myöhemmin, ja tällöin päätös vaatii kaikkien osakkaiden suostumuksen. 

Mikäli autopaikkoja ei ole tarpeeksi kaikille, suositellaan jonotuslistan perustamista, jolloin vapautuvat paikat jaetaan listan mukaisessa järjestyksessä tai paikat annetaan alun perinkin määräaikaisina. Tällöinkään ei saa suosia ketään omistajatahoa toisen kustannuksella.

Sijoittajaosakkaan on voitava luovuttaa vuokralaiselleen samanlainen oikeus yhtiön autopaikkoihin kuin talossa asuvilla osakkeenomistajilla, jos yhtiöjärjestyksessä ei määrätä toisin.

Yhtiökokouksessa voidaan kuitenkin päättää toisin

Mikäli yhtiökokouksessa vahvistetaan yhdenvertaisuusperiaatteen vastaiset autopaikkasäännöt, käytännössä ainoa tapa puuttua asiaan on vastustaa päätöstä yhtiökokouksessa ja moittia sitä käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta.

On huomattava, että moitekanteen jättämiseen ja asian ajamiseen oikeudessa voi saada oikeusturvaa, jos moittijalla on oikeudenkäyntikulut korvaava vakuutus. Vakuutusturva kannattaa selvittää ja hoitaa kuntoon jo sijoitusasuntoa ostettaessa.


Henri Alinen
Konsernijohtaja, Kiinteistölakimies Group

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus ja autopaikkojen jakaminen taloyhtiössä

Lue seuraavaksi: Sähköautojen latauspisteet taloyhtiössä

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.