Asunnon ostotarjouksen peruminen

Joskus asuntokauppa ei onnistu. Tällöin ostotarjous saatetaan perua tai sopimuksesta vetäydytään.

Jos ostotarjous on hyväksytty, asunnon ostotarjouksen peruminen edellyttää perusteltua syytä. Kauppa on siis helpompi perua siinä vaiheessa, kun asunnosta on annettu ostotarjous, mutta varsinaista kauppaa ei ole vielä tehty.

Jos asuntokauppa peruuntuu myyjästä johtuvasta syystä (esimerkiksi ostotarjouksen jälkeen tehdyssä kuntotarkastuksessa on ilmennyt kauppaan vaikuttavia virheitä tai vaurioita), kaupasta voidaan vetäytyä ja myyjän on palautettava saamansa ennakkomaksu tai käsiraha. Jos ostaja peruu asuntokaupan ilman pätevää syytä, myyjällä on oikeus saada vahingonkorvausta ostajalta.

Ostotarjouksen peruminen ennen kuin ostaja on saanut ostotarjouksesta tietoa

Ostotarjous ja tarjoukseen annettu hyväksyvä vastaus sitovat tarjouksen tekijää sekä vastauksen antajaa. Tarjouksen peruminen on oikeustoimilain mukaan mahdollista ainoastaan, jos peruutus saapuu tarjouksen saajalle ennen kuin hän on ottanut siitä selon tai samaan aikaan kun tämä tapahtuu. Näyttövelvollisuus peruutuksen oikea-aikaisuudesta on peruutuksen tekijällä.

Asunnon ostotarjouksen peruminen ei ole tehokas, jos myyjä on jo saanut tiedon ostotarjouksesta ennen kuin peruutus saapuu hänelle. Ostotarjous tai sen peruminen voidaan tehdä suullisesti, sähköpostilla tai kirjeitse. Suullisesti tehty ostotarjoukseen on heti annettava vastaus. Jos vastausta ei anneta heti, katsotaan tarjous hylätyksi. Suullisen tarjouksen osalta vastaus on annettava määräajan sisällä, jos määräaika on annettu.

Jos myyjä käyttää kiinteistönvälittäjää kaupassa, myyjä tulee sidotuksi kauppaan välittäjän hyväksyessä tarjouksen tai kaupan, vaikka välittäjä olisi ylittänyt valtuutensa, esimerkiksi hyväksynyt sovittua alemman tarjouksen. Välittäjän ilmoitus tarjouksen hyväksymisestä sitoo myyjää.

Jos välittäjä toimii myyjän antaman valtuutuksen vastaisesti, myyjä voi vaatia kärsimäänsä vahinkoa vahingonkorvauksena välittäjältä.

Hyväksytyn ostotarjouksen peruminen edellyttää perusteltua syytä

Kun ostotarjous on tehty ja myyjä on sen hyväksynyt, ostaja ja myyjä ovat sitoutuneet tekemään kaupan ostotarjouksessa sovituin ehdoin. Tavallisesti tarjouksen vakuudeksi annetaan käsiraha tai sovitaan vakiokorvauksesta.

Asunnon ostotarjouksen voi perua, jos

  • tarjouksen jättämisen jälkeen asunnossa paljastuu vaurioita tai virheitä, jotka olisivat vaikuttaneet kauppaan eikä ostaja ole tiennyt virheistä.
  • kaupan kohde ei vastaa sovittua ja tämä paljastuu ostotarjouksen jättämisen jälkeen.
  • kaupan ehdoksi on sovittu rahoituksen järjestyminen tai oman asunnon myynti, joka ei ole toteutunut.
  • toinen kaupan osapuoli ei noudata osaltaan sopimusta ja suostu tekemään sovittua kauppaa.

Ostotarjouksesta voi vetäytyä asunnon puutteellisen kunnon vuoksi

Tarjouksen tekijällä on oikeus vetäytyä tarjouksesta seuraamuksitta, jos tarjouksen tekemisen jälkeen ilmenee seikkoja, jotka olisivat vaikuttaneet kaupasta päättämiseen. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi tarjouksen tekemiseen jälkeen tehdyssä kuntotarkastuksessa havaitut asunnon virheet tai puutteet.

Käsirahan vastaanottaminen liittyy etupäässä asuntokaupan valmisteluun, jolloin asunnon kunnossa ilmenneen puutteellisuuden merkitystä ei voida arvioida yhtä ankarasti, kuin arvioitaessa asunnon virhettä ja siitä aiheutuvia seuraamuksia sen jälkeen, kun sitova kauppasopimus on tehty. (KKO 2009:49)

Ulkopuolisin silmin arvioituna sellainen asunnon huono kunto, joka olisi vaikuttanut kaupantekoon, on perusteltu syy vetäytyä kaupasta ja peruuttaa jo tehty ostotarjous. Tällaisissa tapauksissa myyjän on palautettava viipymättä saamansa käsiraha.

Silläkään ei ole merkitystä, tuleeko korjauksista ostajalle tosiasiassa kustannuksia. Edellä mainitussa korkeimman oikeuden tapauksessa tarjouksen jättämisen jälkeen havaitun vesivahingon kustannukset olisivat menneet taloyhtiön korvattavaksi. Merkittävää oli se, että asunnon kunto oli huonompi, kuin ostajilla oli oikeus olettaa tarjousta jättäessään.

Vastaavanlaisia tilanteita oikeuskäytännössä ovat olleet esimerkiksi kuntotarkastuksessa havaittu salaojituksen puuttuminen, puutteellinen yläpohjan tuuletus, luvattomasti rakennetut rakenteet, virheellinen tieto pinta-alasta ja yhtiövastikkeista.


Henri Alinen
toimitusjohtaja, Kiinteistölakimies Group Oy

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Ehdollinen ostotarjous
Lue seuraavaksi: Ostajan ja myyjän velvollisuudet ja vastuut uuden asunnon kaupassa

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.