Tuomioistuinsovittelu: Tehokas tapa välttää pitkä ja kallis oikeusprosessi

Toimistomme hoitamassa tapauksessa kiinteistökauppaan liittyvä riita ratkaistiin onnistuneesti tuomioistuinsovittelun avulla Helsingin käräjäoikeudessa (diaarinumero L 706/2022/5609, ratkaisunumero 1008 4655).  Avustimme asiassa ostajia. Sovinnon tuloksena riidan kohteena ollut kiinteistö myydään ostajien toimesta ehdolla, että kiinteistöllä sijaitseva asuinrakennus myydään purettavaksi. Myyjä sitoutui maksamaan 55 prosenttia ostajien myyntitappiosta hinnanalennuksena. Osapuolet sopivat myös, että he vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Virheet riidan taustalla ja ostajien vaatimukset

Riidan taustalla oli se, että kaupanteon jälkeen paljastui, ettei remontteihin ja muutostöihin ollut haettu rakennuslupaa. Pintarakenteiden purun jälkeen havaittiin myös laaja-alainen vaurio, joka oli aiheuttanut vakavia kosteus- ja mikrobivaurioita sekä välipohjankannattimien lahoamista. Ostajat oireilivat voimakkaasti rakennuksessa oleskellessaan, minkä vuoksi kiinteistöä ei ole voitu käyttää normaalisti asumiseen. Asiantuntijalausuntojen perusteella asuinrakennus todettiin purkukuntoiseksi.

Ostajat vaativat myyjältä:

  • 355 000 euron kauppahinnan palauttamista
  • 13 100 euroa kiinteistön hoidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia
  • 1 700 euroa tutkimus- ja selvittelykuluja
  • 25 690,6 euroa oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja

Sovittelun hyödyt

Lakimiehemme Niko Vuorinen kommentoi sovittelun hyötyjä seuraavasti: ”Tuomioistuimessa olevan asian sopiminen voi olla järkevää monista syistä, erityisesti kulujen ja riskien minimoimiseksi sekä ajan säästämiseksi. Tässä tapauksessa sopimalla saavutettiin päämiestemme kannalta paras mahdollinen lopputulos.”

Sopiminen on hyödyllistä seuraavista syistä:

  1. Kulujen vähentäminen: Oikeudenkäynnit ovat usein kalliita, sisältäen asianajajien palkkiot, oikeudenkäyntikulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset. Sopimalla voidaan välttää nämä kustannukset ja säästää merkittävästi aikaa ja resursseja.
  2. Riskien minimoiminen: Oikeudenkäyntiin liittyy aina riski, että päätös ei ole suotuisa. Sopimalla voidaan saavuttaa ennustettavampi ja suotuisampi lopputulos, välttäen epävarmuudet ja takaamalla ennustettava lopputulos.
  3. Joustavuus ja sopeutuminen: Sopiminen tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Ratkaisut voivat olla luovia ja yksilöllisesti räätälöityjä, toisin kuin tuomioistuimen päätökset, jotka ovat sidottuja lakiin. Tässäkin tapauksessa sovittelulla saavutettiin päämiehille paras mahdollinen ratkaisu, jota oikeudenkäynnissä ei olisi ollut mahdollista saada.
  4. Selkeys ja ennustettavuus: Sovintosopimus määrittelee selkeästi osapuolten vastuut ja velvoitteet, mikä luo ennustettavuutta ja varmuutta tulevaan.
  5. Ajan säästö: Sopiminen on huomattavasti nopeampi tapa ratkaista asia verrattuna oikeudenkäyntiin, säästäen samalla merkittävästi aikaa ja resursseja.

Sovittelun avulla vältettiin pitkä ja kallis oikeusprosessi, ja päästiin lopputulokseen, joka oli edullinen päämiehellemme. Tämä ratkaisu oli reilu ja varmisti, ettei päämiehet kärsineet taloudellisesti.

Asiakaspalaute

Asiakkaamme Teemu, toinen ostajista, kommentoi tapausta seuraavasti:

”Olemme erittäin kiitollisia lakimiehillemme. Otimme yhteyttä heti, kun asunnosta löytyi ongelmia ja saimme samantien ohjeet, miten edetä asian kanssa. Meitä pidettiin koko prosessin ajan tietoisena kaikesta ja selitettiin selkeästi seuraavat toimet. Lakimiehillä oli tiukka ote tilanteesta ja tilanne hoidettiin hienosti maaliin. Suosittelemme ehdottomasti.”

Jos tarvitsette lisätietoja tai apua vastaavissa asioissa, olkaa rohkeasti yhteydessä. Sovittelun avulla voimme auttaa teitä saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen ilman pitkää ja kallista oikeusprosessia.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.