Ajoimme ja sovimme säätiön merkittävän rakennusriidan

”Saimme sovittua kokonaisuuden päämiehemme edun mukaisesti.”

Ongelma

Rakennuttajalla ja urakoitsijalla oli urakkasopimukseen liittyviä ongelmia, jotka olivat kärjistyneet riidaksi. Lisäksi rakennusten ostajat, joita oli useita, olivat esittäneet vaatimuksia.

Ratkaisu

Toimimme säätiön neuvonantajana laajassa ja merkittävässä kokonaisuudessa. Saimme kokonaisuuden ja kaikki erilliset riitaisuudet sovittua päämiehemme edun mukaisesti.

Juristi

Asiaa hoiti osakas Thomas Kankaanpää.