Hoidimme kansainvälisen kehityshankkeen sopimukset

Yritysten liiketoiminta kasvoi neuvonantomme kautta merkittävästi.

Ongelma

Norjalaisella rakennusliikkeellä oli merkittävä hanke Drammenin kunnan alueella Norjassa, jossa oli aktiivisesti mukana suomalaisia yrityksiä ja sijoittajia. Toimimme hankkeessa joint venture -yhteenliittymän kokonaisneuvonantajana ja avustimme sopimusten laatimisessa niin yhteistyösopimusten kuin voitonjakosopimustenkin osalta. Laadimme yhtiöille myös holdingyhtiörakenteen sekä sisaryhtiöiden perustamiset.

Ratkaisu

Neuvoimme hankkeen osapuolia sekä laadimme hankkeen sopimukset. Asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä, sillä heidän kaikkien liiketoimintansa kasvoi merkittävästi ja sopimukset antoivat tasa-arvoisen pohjan liiketoiminnan jatkamiselle ja kasvattamiselle.

Juristi

Asiaa hoiti osakas Thomas Kankaanpää.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.