Kosteus- ja mikrobivaurioita asuntokaupassa – miksi sopiminen kannattaa?

Sovitella vai eikö sovitella?

Oikeusprosessi voi olla pitkä ja kallis, eikä tuomioistuimessa käsitellyn asian lopputulos ole välttämättä osapuolten kannalta edullinen. Tällöin pelkästään oikeudenkäyntikulut olisivat saattaneet nousta korkeammiksi kuin sovintona maksettu korvaus. Tämän tapauksen lopputulos osoittaakin, että useimmiten sopiminen on paras ratkaisu. Näin vältetään tarpeettomat kulut ja pitkällinen prosessi, joka voi rasittaa molempia osapuolia.

Kun kohtaat yllättäviä ongelmia asunto- tai kiinteistökaupassa, on hyvä muistaa, että sopiminen voi säästää hermoja, aikaa ja rahaa. Sovitteluratkaisu ei aina tarkoita, että joutuisit tinkimään oikeuksistasi, vaan se voi olla järkevin tapa ratkaista riita nopeasti ja tehokkaasti.

Kiinteistölakimies Niko Vuorinen muistuttaakin, että: ”Riita-asioiden sopiminen on monesti suositeltavaa, koska se vähentää oikeudenkäyntikuluja ja säästää aikaa. Lisäksi sopimalla voidaan välttää oikeudenkäynnin lopputuloksen epävarmuus ja säilyttää suhteet vastapuoleen. Sopiminen myös vähentää stressiä ja henkistä kuormitusta.”

Asiassa asiakkaamme oli tyytyväinen sovintoratkaisuun. On kuitenkin aina asiakkaan päätettävissä, haluaako hän suostua sovintoon vai viekö asiansa oikeuden päätettäväksi. Koska toimistomme hoitaa asuntokauppariitoja suuria määriä vuosittain, kiinteistölain kiemuroihin ja oikeudenkäynteihin erikoistuneet juristimme voivat antaa tarkkaa näkemystä siitä, kannattaako oikeuteen mennä ja mikä on mahdollinen oikeudenkäynnin lopputulos. Tällainen näkemys syntyy vain silloin, kun juristi hoitaa säännöllisesti samankaltaisia riita-asioita ja hänellä on hyvä näkemys tuomioistuinten ratkaisulinjasta.

Asiakkaamme Riitta Ropposen palaute:

”Oikeusratkaisussa osapuolet päätyivät sovintosopimukseen. Ratkaisu oli helpotus 2 vuoden raskaan koettelemuksen päätökseksi. Sain henkilökohtaista asiantuntemusneuvoa Niko Vuoriselta. Hän paneutui asuntokaupan riita-asiaan asiantuntemuksella. Hän otti huomioon asiallisesti asemani asiantuntemattomana. Olen kiitollinen!”

Tuomioistuinsovittelu: Tehokas tapa välttää pitkä ja kallis oikeusprosessi

Virheet riidan taustalla ja ostajien vaatimukset

Riidan taustalla oli se, että kaupanteon jälkeen paljastui, ettei remontteihin ja muutostöihin ollut haettu rakennuslupaa. Pintarakenteiden purun jälkeen havaittiin myös laaja-alainen vaurio, joka oli aiheuttanut vakavia kosteus- ja mikrobivaurioita sekä välipohjankannattimien lahoamista. Ostajat oireilivat voimakkaasti rakennuksessa oleskellessaan, minkä vuoksi kiinteistöä ei ole voitu käyttää normaalisti asumiseen. Asiantuntijalausuntojen perusteella asuinrakennus todettiin purkukuntoiseksi.

Ostajat vaativat myyjältä:

  • 355 000 euron kauppahinnan palauttamista
  • 13 100 euroa kiinteistön hoidosta aiheutuneita tarpeellisia kustannuksia
  • 1 700 euroa tutkimus- ja selvittelykuluja
  • 25 690,6 euroa oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluja

Sovittelun hyödyt

Lakimiehemme Niko Vuorinen kommentoi sovittelun hyötyjä seuraavasti: ”Tuomioistuimessa olevan asian sopiminen voi olla järkevää monista syistä, erityisesti kulujen ja riskien minimoimiseksi sekä ajan säästämiseksi. Tässä tapauksessa sopimalla saavutettiin päämiestemme kannalta paras mahdollinen lopputulos.”

Sopiminen on hyödyllistä seuraavista syistä:

  1. Kulujen vähentäminen: Oikeudenkäynnit ovat usein kalliita, sisältäen asianajajien palkkiot, oikeudenkäyntikulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset. Sopimalla voidaan välttää nämä kustannukset ja säästää merkittävästi aikaa ja resursseja.
  2. Riskien minimoiminen: Oikeudenkäyntiin liittyy aina riski, että päätös ei ole suotuisa. Sopimalla voidaan saavuttaa ennustettavampi ja suotuisampi lopputulos, välttäen epävarmuudet ja takaamalla ennustettava lopputulos.
  3. Joustavuus ja sopeutuminen: Sopiminen tarjoaa joustavuutta ja mahdollisuuden sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Ratkaisut voivat olla luovia ja yksilöllisesti räätälöityjä, toisin kuin tuomioistuimen päätökset, jotka ovat sidottuja lakiin. Tässäkin tapauksessa sovittelulla saavutettiin päämiehille paras mahdollinen ratkaisu, jota oikeudenkäynnissä ei olisi ollut mahdollista saada.
  4. Selkeys ja ennustettavuus: Sovintosopimus määrittelee selkeästi osapuolten vastuut ja velvoitteet, mikä luo ennustettavuutta ja varmuutta tulevaan.
  5. Ajan säästö: Sopiminen on huomattavasti nopeampi tapa ratkaista asia verrattuna oikeudenkäyntiin, säästäen samalla merkittävästi aikaa ja resursseja.

Sovittelun avulla vältettiin pitkä ja kallis oikeusprosessi, ja päästiin lopputulokseen, joka oli edullinen päämiehellemme. Tämä ratkaisu oli reilu ja varmisti, ettei päämiehet kärsineet taloudellisesti.

Asiakaspalaute

Asiakkaamme Teemu, toinen ostajista, kommentoi tapausta seuraavasti:

”Olemme erittäin kiitollisia lakimiehillemme. Otimme yhteyttä heti, kun asunnosta löytyi ongelmia ja saimme samantien ohjeet, miten edetä asian kanssa. Meitä pidettiin koko prosessin ajan tietoisena kaikesta ja selitettiin selkeästi seuraavat toimet. Lakimiehillä oli tiukka ote tilanteesta ja tilanne hoidettiin hienosti maaliin. Suosittelemme ehdottomasti.”

Jos tarvitsette lisätietoja tai apua vastaavissa asioissa, olkaa rohkeasti yhteydessä. Sovittelun avulla voimme auttaa teitä saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen ilman pitkää ja kallista oikeusprosessia.