Välittäjän vastuu asunnon taloudellisesta virheestä

Asuntokauppalain 6:20. 1 mom. 3 kohdan mukaan kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, jos asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat asunnossa tai kiinteistön muissa osissa kaupanteon jälkeen ilmenneen odottamattoman vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet merkittävästi suuremmiksi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää. Ostajat olivat ostaneet asunnon, josta annettujen tietojen mukaan, ei […]

Asuntokauppalain 6:20. 1 mom. 3 kohdan mukaan kaupan kohteessa on taloudellinen virhe, jos asunnon omistamiseen tai käyttämiseen liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat asunnossa tai kiinteistön muissa osissa kaupanteon jälkeen ilmenneen odottamattoman vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet merkittävästi suuremmiksi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää.

Ostajat olivat ostaneet asunnon, josta annettujen tietojen mukaan, ei ollut tarvetta tehdä lähitulevaisuudessa korjaustoimenpiteitä. He olivat perustellusti luottaneet heille annettujen asiakirjojen ja raporttien perusteella, että aikaisemmin todetut vauriot, jotka ovat koskeneet muita huoneistoja, eivät liity heidän asuntoonsa. Taloyhtiön rakennusten alapohjissa oli kaupanteon jälkeen ilmennyt odottamattomia kosteus- ja homevaurioita, joista oli aiheutunut ostajille merkittäviä taloudellinen vastuu. Heille oli tullut korjauksia varten otetusta lainasta yli 20.000 euron ennakoimaton lainaosuus korkoineen.

Odottamattomina vikoina ja puutteina voidaan pitää korjaustarpeita, jotka eivät ole tavanomaisia. 

Välittäjän vastuuta asunto-osakeyhtiön kaupassa annetuissa tiedoissa olleista virheistä on käsitelty korkeimman oikeuden tuomiossa KKO:2009:81. Tuomiossa KKO toteaa, että välitysliikkeen velvollisuuksiin kuuluu hankkia ja antaa ostajalle kaikki kaupasta päättämiseen vaikuttavat asianmukaiset tiedot. Yleisesti on tiedossa, että asuintalon putkiston uusimisesta voi aiheutua asunnon omistajalle merkittäviäkin kustannuksia ja että tällainen työ voi suorittamisaikanaan vähentää olennaisestikin asumisviihtyvyyttä. 

On selvää, että jo riski kyseisenlaisen hankkeen toteutumisesta lähitulevaisuudessa on seikka, jonka välittäjä tietää vaikuttavan kaupasta päättämiseen.

Korkein oikeus toteaa, että yleensä asunto-osakeyhtiön teettämästä kuntotutkimuksesta ilmenee tietoja, jotka ovat olennaisia talossa olevien asuntojen kunnon ja korjaustarpeiden sekä korjausten toteutumisen todennäköisyyden arvioimisen kannalta. Sen vuoksi on perusteltua edellyttää, että myyntiä toimeksiannon perusteella hoitava välittäjä saatuaan tietää tehdystä kuntotutkimuksesta tutustuu sen sisältöön ja ilmoittaa siitä ilmenevät tiedot edelleen asunnon ostamisesta kiinnostuneille, vaikka tutkimus ei olisi vielä johtanut asuntoosakeyhtiössä toimenpiteisiin. Kun välitysliike ei ole näin menetellyt, se on laiminlyönyt hankkia ja antaa riittävät tiedot kaupan päättämiseen vaikuttavista seikoista. Välitysliikkeen suorituksessa on siten virhe, joka perustaa sille korvausvastuun virheellisellä menettelyllä aiheutetusta vahingosta.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.