Rakennuttajan vastuu ei pääty vuositarkastuksen jälkeen

Rakennuttaja vastaa salaisista virheistä kymmenen vuoden ajan.

Uuden asunnon kauppaan sovelletaan Asuntokauppalain 4 luvun säännöksiä. Asunnon ostaja voi esittää vaatimuksia paitsi myyjää kohtaan myös asunnon ensimmäistä myyjää kohtaan muun muassa rakennusvirhetapauksissa, kun tämä on elinkeinonharjoittaja.

Myyjänä toiminut perustajaosakas tai rakennuttaja ei yleensä voi vedota salaiseen tai piilevään virheeseen, silloin kun rakennusvirhe johtuu rakentajan huolimattomuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että hinnanalennuksen lisäksi ostaja voi vaatia korvausta myös vahingosta aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten henkilövahingoista ja sijaisasumisesta (esimerkiksi silloin kun asunto on homeiden takia asumiskelvoton ja asukkaat sairastuneet homeongelman johdosta)

Suhteessa urakoitsijaan tai rakennuttajaan on ensisijaisesti taloyhtiö, joka valvoo yhtiön puolesta vuositarkastuksen ja takuukorjausten hoitamista. Vuositarkastuksen jälkeen perustajaosakas tai rakennuttaja kuitenkin yleensä vapautuu vastuusta muiden kuin edellä mainittujen piilevien virheiden osalta.

Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) 30 §:n mukaan urakoitsija vastaa virheistä, joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan törkeästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita vastaanottotarkastuksessa eikä takuuaikana.

Takuuajan jälkeisen virhevastuun arviointi tapahtuu arvioimalla urakoitsijan menettelytapoja ja tuottamuksen astetta. Oikeuskäytännössä arviointi on usein perustettu siihen, mikä on virheen merkitys. Esimerkiksi tilanteissa, joissa virhe voi aiheuttaa huomattavia vahinkoja tai merkittävää vahingon vaaraa, on virhettä pidetty törkeällä huolimattomuudella aiheutettuna. On lähdetty siitä, että virheen vakavuus tai työntuloksen poikkeaminen pakottavista rakentamismääräyksistä voi osoittaa urakoitsijan törkeää tuottamusta. Jos urakoitsija jättää suorittamatta piiloon jääviä rakenteita, on kysymys täyttämättä jääneestä suorituksesta.

Takuuaikana reklamoidut ja korjatut, mutta uudelleen takuuajan jälkeen uusiutuvat virheet luetaan takuuvastuun piiriin kuuluvaksi, koska urakoitsija ei voi vapautua vastuustaan suorittamalla puutteellista korjausta.

Lue seuraavaksi: Laiminlyöty lopputarkastus voi olla kiinteistön virhe
Lue seuraavaksi: Kun urakkaa viivästyy – urakoitsijan vastuut viivästyksestä ja virheistä

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.