Kuntotarkastaja voi joutua myyjän ohella vastuuseen kiinteistön virheestä, hinnanalennuksesta tai kaupan purusta

Kuntotarkastaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, kun hän on huolimattomuudellaan jättänyt tarkastamatta esimerkikisi ilmiselviä riskirakenteita ja puutteita, joiden johdosta kohde on myöhemmin osoittautuu mikrobivaurioituneeksi, jopa asumiskelvottomaksi. Huolellisesti menetellyt asiantuntija olisi virheet havainnut, jolloin ostaja olisi saanut oikeaa tietoa kaupan kohteesta. Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu perustuu kuntotarkastajan ja tilaajan väliseen sopimukseen. Vaatimuksia kuntotarkastajan suorituksen johdosta voivat esittää niin ostaja- kuin […]

Kuntotarkastaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, kun hän on huolimattomuudellaan jättänyt tarkastamatta esimerkikisi ilmiselviä riskirakenteita ja puutteita, joiden johdosta kohde on myöhemmin osoittautuu mikrobivaurioituneeksi, jopa asumiskelvottomaksi. Huolellisesti menetellyt asiantuntija olisi virheet havainnut, jolloin ostaja olisi saanut oikeaa tietoa kaupan kohteesta.

Kuntotarkastajan vahingonkorvausvastuu perustuu kuntotarkastajan ja tilaajan väliseen sopimukseen. Vaatimuksia kuntotarkastajan suorituksen johdosta voivat esittää niin ostaja- kuin myyjäosapuoli.

Yleensä kuntotarkastus tehdään kiinteistökauppaa varten. Mikäli kuntotarkastajan suorituksessa on virhe, jonka johdosta ostaja kärsii vahinkoa, kuntotarkastaja voi joutua vastuuseen myyjän ohella virheestä. Itä-Suomen hovioikeuden päätöksessä 29.5.2012 kuntotarkastaja vastasi myyjien kanssa yhteisvastuullisesti kaupan purun johdosta palautettavan kauppahinnan tai hinnanalennuksen maksamisesta ostajalle sekä kantajalle aiheutuneista vahingoista.

Kuntotarkastaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, kun hän on huolimattomuudellaan jättänyt tarkastamatta ilmiselviä riskirakenteita ja puutteita, joiden johdosta kohde on myöhemmin osoittautuu mikrobivaurioituneeksi, jopa asumiskelvottomaksi. Huolellisesti menetellyt asiantuntija olisi virheet havainnut, jolloin ostaja olisi saanut oikeaa tietoa kaupan kohteesta.

Parhaillaan hoitamassani kaupanpurkujutussa kiinteistön virheet osoittautuivat olennaisiksi. Omakotitalossa löytyi myöhemmässä tarkastuksessa laajoja mikrobi- ja homevaurioita, joiden johdosta koko alapohjan ja kantavien puurakenteiden purkaminen on välttämätöntä ja mainittujen vaurioiden korjaaminen voi osoittautua erittäin vaikeaksi ja kalliiksi toteuttaa.

Kuntotarkastajan virheiden ja laiminlyöntien vuoksi ostaja oli erehtynyt ostamaan purkukuntoiseksi osoittautuneen omakotitalon. Kuntotarkastajan suoritus on ollut sopimuksen vastainen, koska tämän olisi pitänyt alan asiantuntijana pystyä havaitsemaan talossa ilmiselvästi olevat virheet ja puutteet, joiden johdosta ostajalle on syntynyt huomattavaa vahinkoa.

Kuntotarkastajan suoritus ei ole täyttänyt kuluttajansuojalain 8 luvun 12 §:ssä asetettuja edellytyksiä, koska kuntotarkastus ei vastaa sisällöltään, suoritustavaltaan ja tulokseltaan sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Kuntotarkastaja ei ole suorittanut kuntotarkastusta ammattitaitoisesti ja huolellisesti, tilaajan edut huomioon ottaen eikä ole pystynyt osoittamaan, että palvelus on suoritettu asianmukaisesti ja huolellisesti.

Myös rakennustietosäätiön julkaisemissa ohjekorteissa KH 90-00393 ja KH 90-00394 on ohjeistettu kuntotarkastuksen sisällölle asetettavia vaatimuksia.

Kuntotarkastaja on kuluttajansuojalain 8 luvun 10 ja 20 §:n mukaan velvollinen korvaamaan vahingon, jonka toimeksiantaja on kärsinyt tämän tekemän virheen vuoksi.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.