Kivihiilipiki ja kivihiilipikeä sisältävän rakennusmateriaalin poistaminen

Kivihiilipikeä on käytetty vanhoissa rakennuksissa vedeneristeenä. Jos remontoit vanhaa asuntoa tai taloa, selvitäthän, onko rakenteissa kivihiilipikeä. Rakennusta remontoidessa syöpävaarallinen eriste on poistettava.

Kivihiilipikeä sisältävän eristeen poistamisen yhteydessä vapautuu epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä ilmaan. Kivihiilipiki sisältää yhteensä satoja erilaisia yhdisteitä, joista ongelmallisimpia ovat polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH).

Kivihiilipikeä piikattaessa hiukkasmaiset PAH-pitoisuudet työilmassa voivat nousta moninkertaisesti – yli haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien. Höyrymäisten aineosien pitoisuudet saattavat myös olla merkittäviä. PAH-yhdisteet ovat erittäin ongelmallisia terveydelle, koska ne voivat imeytyä ihon läpi koko elimistöön ja aiheuttaa syöpää.

Kivihiilipien haitallisuuden selvittäminen ja poistaminen

Rakennusta korjaavan henkilön tulee selvittää, sisältävätkö purettavat rakenteet terveydelle vaarallisia yhdisteitä, kuten asbestia tai kivihiilipikeä. Tehtyjen selvitysten, kuten PAH-pitoisuuden mittauksen, perusteella valitaan purkutyöhön turvalliset menetelmät sekä jätteen käsittelypaikan valinta.

PAH-yhdisteitä sisältävän materiaalin poistaminen on tehtävä osastoidussa ja alipaineistetussa tilassa, josta pölyn leviäminen muualle on estetty. Alipaineistukseen käytetään saman vaatimustason koneita ja tehoja kuin asbestipurkutyössä, ja suodattimien on oltava mikrosuodattimia. Jos suodatusilma joudutaan kierrättämään takaisin sisätilaan, alipaineistajat on varustettava myös aktiivihiilisuodattimilla.

Jätteet voidaan pakata myös lujiin muovisäkkeihin ja varastoida tilapäisesti osastoituun tilaan, siirtää ne konttiin tai vaihtolavalle poiskuljetusta varten.

Yleensäkin työ on suunniteltava ja tehtävä siten, että pölyn irtoaminen ja leviäminen on mahdollisimman vähäistä. Työntekijöiden tulee käyttää suoja-asuja (haalarit ja käsineet), jotka ehkäisevät pölyn kulkeutumista iholle.Työntekijän on lisäksi käytettävä kokonaamarillista hengityksensuojainta, joka on eristävä tai suodattimen läpi moottorilla ahdettu. Suojaimen luokan on oltava vähintään A2/P3.

Jätteiden käsittely

Jätteistä otetun näytteen analyysin jälkeen ympäristöviranomaiselta selvitetään jätteiden sallittu käsittely. Jätteen PAH-pitoisuudesta riippuen jätteet sijoitetaan joko kaatopaikalle tai hävitetään ongelmajätekäsittelyssä. Kivihiilipikeä ei saa päästää pohjaveteen. Mikäli jäte voidaan toimittaa kaatopaikalle, jätteet on pakattava tiiviisiin ja lujiin pakkauksiin. Kaatopaikkaa on

Kivihiilipiki rakenteissa voi olla myös kiinteistökaupan virhe. Lue lisää kivihiilipiestä kiinteistön virheenä täältä.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.