Hoitovastuun jakautuminen osaomistusasunnoissa

Osaomistusasunnon osaomistajalla on vuokra-ajan päätyttyä oikeus lunastaa asuinhuoneisto omistukseensa. Siihen saakka osaomistaja on vuokralaisen asemassa. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki edellyttää että vuokranantaja pitää vuokratun asunnon asianmukaisessa kunnossa. Asunto-osakeyhtiölain 4 luku sisältää säännökset asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välisestä kunnossapitovastuusta. Asunto-osakeyhtiö vastaa aina rakenteellisista korjauksista ja kunnossapidosta. Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan ongelmista, mutta ilmoittamisvelvollisuuden toteuttamisen jälkeen vastuu […]

Osaomistusasunnon osaomistajalla on vuokra-ajan päätyttyä oikeus lunastaa asuinhuoneisto omistukseensa. Siihen saakka osaomistaja on vuokralaisen asemassa. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki edellyttää että vuokranantaja pitää vuokratun asunnon asianmukaisessa kunnossa.

Asunto-osakeyhtiölain 4 luku sisältää säännökset asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välisestä kunnossapitovastuusta. Asunto-osakeyhtiö vastaa aina rakenteellisista korjauksista ja kunnossapidosta. Osakkeenomistaja on velvollinen ilmoittamaan havaitsemistaan ongelmista, mutta ilmoittamisvelvollisuuden toteuttamisen jälkeen vastuu kunnossapidosta siirtyy asunto-osakeyhtiölle.

Osaomistusasunnon osaomistajalla on vuokra-ajan päätyttyä oikeus lunastaa asuinhuoneisto omistukseensa. Siihen saakka osaomistaja on täysin vuokralaisen asemassa. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki edellyttää että vuokranantaja pitää vuokratun asunnon asianmukaisessa kunnossa. Ellei näin menetellä, se on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksusta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, kun asunto ei ole ollut sovitussa tai edellytetyssä kunnossa. Jos vuokrasopimus päätetään perusteettomasti, vuokralaisella on oikeus saada korvaus muuttokustannuksista ja vuokrasuhteen päättymisen aiheuttamasta muusta vahingosta.

Yhtiön ja osakkeenomistajien kunnossapitovastuun jakautuminen johtaa siihen, että yhtiön on korjattava rakenteelliset ja kunnossapidosta johtuvat virheet ja puutteet yhtiön kuluina. Siihen saakka, kunnes asukas lunastaa asunnon itselleen, osaomistusasunnon päämomistajan vastuulla on huolehtia kunnossapidosta aiheutuvista kustannuksista omistusosuudellaan.

Lue muut kiinteistökauppaa koskevat artikkelit.

Kiinteistölakimies – Ota yhteyttä

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.