Asuntokauppariidan nopea sovinto kannattaa – tekoälystä apua riidanratkaisuun

Tekoäly avuksi asuntokauppariitoihin? Kyllä, Kiinteistölakimies Group haastaa perinteisiä toimintatapoja keskittymällä yhä enemmän asiakaslähtöisyyteen ja lakipalveluiden digitalisointiin. Moni asuntokauppariita on lähitulevaisuudessa mahdollista saattaa sopuun kerättyä dataa hyödyntämällä ilman oikeudenkäyntiä.

Kiinteistölakimies Groupin tavoitteena on tuoda perinteiselle kiinteistölakialalle uusia tekoälyn hyödyntämiseen perustuvia digitaalisia palveluita, joiden avulla lakipalveluiden asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus paranevat merkittävästi. Hoitamistamme kiinteistökauppariidoista jopa 77 % on sovittavissa. Tällä on merkittävä vaikutus asiakkaille aiheutuviin kustannuksiin. Vakuutusyhtiöille palvelumme merkitsevät parempaa korvausmenon hallintaa, sillä luonnollisesti myös oikeusturvavakuutuksesta korvattavat kustannukset jäävät pienemmiksi. Kehitteillä olevan lakiteknologiajärjestelmän avulla pystymme yhä tehokkaammin ennakoimaan korvattavia kustannuksia ja analysoida, millä todennäköisyydellä kiinteistöriita on ratkaistavissa.

Rakennusterveysongelmat yllättävät useimmiten sekä myyjän että ostajan


Tyypillinen asiakasryhmämme on perhe, joka on ostanut 1970–1980 luvulla rakennetun omakotitalon.  Asuntoa on voitu pinnallisesti remontoida ennen myyntiä, jolloin se näyttää päällisin puolin hyväkuntoiselta. Rakennuksen tekninen käyttöikä on kuitenkin lopuillaan, ja puoli vuosisataa vanhat rakenteet kaipaavat lähes poikkeuksetta peruskorjausta.

Myyjä laittaa kotinsa myyntiin ja yhteistuumin uuden ostajan kanssa kiinteistössä toteutetaan kiinteistövälittäjän suosittelema pintapuolinen kuntotarkastus, koska kosteusvaurioista ja hometaloista puhutaan paljon. Kaupan osapuolet toteavat kaiken olevan kunnossa, jonka johdosta ostaja uskaltaa tehdä ostotarjouksen.

Ajan kuluessa perhe saa uudessa kodissaan hengitystieoireita ja alkaa epäilemään voisiko kodissa olla sisäilma- tai kosteusvaurioita. Ostaja epäröi palkata apuun lakitoimiston, sillä asia halutaan usein kustannusten ja riitelemisen pelossa hoitaa itsenäisesti. Tästä syystä kulut usein nousevat sillä kiinteistökaupan ongelmaa ei osata hoitaa pätevien rakennusterveystutkijoiden toimesta tai vaadittavaa reklamaatiota ei ole toteutettu aikataulussa.

Sovinto on paras keino välttää kalliit oikeudenkäyntikulut


Pätevän kiinteistölakimiehen palkkaaminen jo aikaisessa vaiheessa vähentää riidan ratkaisuun käytettävää aikaa ja kustannuksia. Konserniimme kuuluvan RTA-tutkimuksen rakennusterveysterveysasiantuntijoiden avulla rakennuksen kuntoon vaikuttavat ongelmat selviävät heti, eikä vääränlaisia tutkimuksia ehditä toteuttamaan. Yhteistyön ansiosta Kiinteistölakimies antaa riidasta juridisen arvion, kuinka todennäköisesti riita on ratkaistavissa. Lisäksi annamme suosituksen, miten asiassa kannattaa juridisesti edetä.

Automaattinen riidanratkaisu – tekoälystä apuri kiinteistökauppariidan ratkaisuun


Edellä mainitussa esimerkissä asiakkaalle aiheutuu kustannuksia sekä toteutetuista kuntotutkimuksista, että lakitoimiston juridisista palveluista. Juridiset toimeksiannot hoidetaan lakialalla yhä edelleen hyvin perinteisellä tavalla ja toimeksiantoon perehtyminen ja aikaisempien vastaavien tapauksien selvittely vie suuren osan juristin ajasta – joka lopulta näkyy asiakkaan laskun loppusummass

Kiinteistölakimies Groupissa ongelma on tunnistettu ja tavoitteenamme on haastaa perinteisiä toimintatapoja keskittymällä yhä enemmän asiakaslähtöisyyteen ja lakipalveluiden digitalisointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että moni asuntokauppariita on lähitulevaisuudessa mahdollista saattaa sopuun kerättyä dataa hyödyntämällä ilman oikeudenkäyntiä.

Yksinkertaistettuna tekoälyn käyttö tarkoittaa sitä, että keräämme tietokantaan konsernin riitatapauksia, joita on noin 250–300 vuodessa. Tavoitteena on koota laaja tietokanta, joka olisi jatkossa muidenkin hyödynnettävissä. Vertaamalla käsittelyssä olevia tapauksia aikaisemmin hoidettujen tapausten tietoihin, pystymme tekoälyn avulla ennakoimaan todennäköisyyttä sille, miten tapaus voisi päättyä riitatilanteessa. Näin voimme vastapuolien kanssa pohtia miten on mielekästä toimia. Lisäksi digipalvelun kautta asiakas voi seurata oman juttunsa käsittelyä, myös näin voidaan vähentää asiakkaalle kertyviä kustannuksia.  

Automaattisesta riidanratkaisusta on hyötyä paitsi kiinteistökaupassa ostajalle ja myyjälle myös kuntotarkastajille, kiinteistövälittäjille ja vakuutusyhtiöille. Ostajalle ja myyjälle palvelu tarkoittaa pienempiä oikeudenkäyntikuluja, koska juristien käyttämä aikaa yksittäisessä toimeksiannossa tehostuu. Vakuutusyhtiöille toimintamalli mahdollistaa paremman korvausmenon hallinnan, sillä oikeusturvasta korvattavat kustannukset vähenevät.

Kiinteistölakimies Group tähtää kansainvälisille kiinteistöjuridiikan markkinoille


Kiinteistöjuridiikan kohdalla ratkaistavat ongelmat ovat kaikissa Pohjoismaissa vastaavia. Tilanteesta johtuen laajennamme toimintaamme Pohjoismaihin. Suomessa toimimme koko maan alueella. Toimistomme sijaitsevat Turussa, Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kuopiossa. Tukholmaan perustettiin toimipiste syksyllä 2021.

Asiakastutkimusten mukaan niin yritys- kuin yksityisasiakkaat toivovat kiinteistöriitoihin liittyvää kokonaisvaltaista palvelua. Meillä asiakkaat voivat luottaa kiinteistöön liittyvät ongelmat osaaviin käsiin, koska tavoitteena on aina riidan ennaltaehkäisy ja kalliiden oikeudenkäyntikulujen välttäminen.

Kiinteistölakimies Group Oy


Kiinteistöasioihin erikoistunut lakitoimistokonserni. Ydinosaamista mm. asunto- ja kiinteistökauppojen riidat, kosteusvauriot ja sisäilmaongelmat.

Konsernin perustaja ja pääosakas Henri Alinen, muina osakkaina Thomas Kankaanpää (Kiinteistölakimies Uusimaa) ja Noora Salokangas (Kiinteistölakimies Suomi Oy).

Lue lisää:

www.kiinteistölakimies.fi

www.rtatutkimus.fi

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.