Tupakointikielto – asunto-osakeyhtiö savuttomaksi?

Useassa taloyhtiössä päivän ”polttava” puheenaihe saattaa olla tupakointi taloyhtiön asuinhuoneistoissa, parvekkeilla taikka piha-alueilla. Taloyhtiössä saatetaan harkita jopa tupakointikieltoa.

Lähtökohtana on, että tupakointi on yleensä joka tapauksessa kiellettyä asunto-osakeyhtiön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa. Kuitenkaan asuntojen, pihojen ja parvekkeiden osalta tupakointikielto ei automaattisesti ole voimassa.

Tupakointikielto vaatii yhtiöjärjestyksen muutoksen

Mikäli taloyhtiön asukkaat haluavat tehdä taloyhtiöstä kokonaan savuttoman, tupakointi on mahdollista kieltää yhtiökokouspäätöksin muuttamalla yhtiöjärjestystä. Tällainen yhtiöjärjestysmuutos edellyttää kuitenkin lähtökohtaisesti yhtiökokouksen yksimielistä päätöstä. Lisäksi tarvitaan niiden osakkaiden kirjallinen suostumus, jotka eivät ole olleet edustettuina yhtiökokouksessa, jossa asiasta on päätetty.

Jos suostumusta ei ole mahdollista saada kaikilta osakkailta, tarjoaa tupakkalaki mahdollisuuden hakea taloyhtiötä osittain tai kokonaan savuttomaksi enemmistöpäätöksellä. Tämä kuitenkin edellyttää tarkasti lain vaatimukset täyttävää taloyhtiön menettelyä sekä viranomaismenettelyä.

Kunnan viranomainen voi hakemuksesta määrätä taloyhtiölle parvekkeiden ja piha-alueiden tupakointikiellon esimerkiksi silloin kun savua voi kulkeutua säännöllisesti asuinhuoneistoiden parvekkeille. Prosessi on lähtökohtaisesti kevyempi parveke- ja pihatupakoinnin kieltämiseksi viranomaispäätöksin.

Tupakointikielto asuintilaan

Tupakointikielto voidaan määrätä myös asuintilaan, jos savun kulkeutumista ei ole mahdollista estää korjaamalla tai muuttamalla rakenteita kohtuulliseksi katsottavalla tavalla. Esimerkiksi vanhoissa arvokiinteistöissä tämä voi olla vaikeaa.

Olennaista on huomioida myös se, että mikäli huoneiston haltija haluaa itse tehdä tarvittavat toimet savun kulkeutumisen estämiselle, on huoneiston haltijalle annettava siihen mahdollisuus. Asuinhuoneistoon kohdistuva tupakointikielto edellyttää yleensä myös asiantuntijan lausuntoa siitä, että savu pääsee kulkeutumaan huoneistosta toiseen.

Mikäli taloyhtiö päätyy hakemaan tupakointikieltoa, on asuinhuoneistojen haltijoita kuultava lain edellyttämällä tavalla. Kuuleminen on tärkeä osa prosessia ja sen laiminlyönti voi johtaa tupakointikiellon hakemisen pitkittymiseen.

Esimerkkitapaus tupakointikieltohakemuksen käsittelystä

Kun hakemus etenee viranomaisen käsiteltäväksi, viranomaisen tulee käsitellä se hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Myös viranomaisen on toteutettava kuuleminen.

Esimerkiksi korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO:2021:39 hakemusta vastusti huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja.

Kunnan viranomainen ei ollut ennen asian ratkaisemista varannut hänelle yhtiön suorittamassa kuulemisessa hallintolain edellyttämää tilaisuutta tulla kuulluksi yhtiön hakemuksen johdosta. Tästä johtuen asia palautettiin vielä korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyn jälkeen kunnan viranomaisen käsiteltäväksi.

Kiinteistölakimies auttaa tupakointikiellon hakuprosessissa

Tupakointikieltohakemus voi johtaa hylkäävään päätökseen ja tupakointikiellon voimaansaattaminen voi viivästyä huomattavasti, jos:

  • hakemus on tehty puutteellisesti
  • tarvittavia liitteitä puuttuu
  • kuuleminen on ollut puutteellista taikka sitä ei muutoin ole tehty lain edellyttämällä tavalla.

Virhe viranomaismenettelyssä voi johtaa päätöksestä valittamiseen, mikä voi myös viivästyttää prosessia pitkien käsittelyaikojen vuoksi. Hakemusprosessissa on siten oltava erityisen huolellinen ja tunnettava myönteisen päätöksen saamisen edellytykset.

Kohtuuhintainen Kiinteistölakimies Group avustaa tarvittaessa niin tupakointikieltoasioissa kuin muissakin taloyhtiöiden asioissa matalalla kynnyksellä. Tarjoamme veloituksetta tilanteen alkukartoituksen ja -neuvottelun.


Tenho Luoma-Keturi
Kiinteistölakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja (OTM)

Löydät toimipisteidemme yhteystiedot tämän sivun lopusta tai täältä.

Lue seuraavaksi: Osakkeenomistajien yhdenvertaisuus asunto-osakeyhtiössä ja autopaikkojen jakaminen osakkaiden käyttöön

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.