Ratkaisimme taloyhtiön vahinkotilanteen vastuunjaon

”Kokonaisuudessaan kiitettävää ja ammattimaista osaamista.”

Ongelma

Kerrostalon useampi huoneisto vahingoittui. Kuten taloyhtiöissä usein tapahtuu, vastuuta yritettiin siirtää yhdeltä taholta eteenpäin usealle taholle, joten yhtiö tarvitsi apuamme.

Ratkaisu

Arvioimme tilanteen ja paikansimme oikeat vastuutahot, joille taloyhtiö esitti välityksellämme vaateensa. Laadukas vaateiden ajaminen edellyttää pitkäjänteistä ja huolellista selvitystyötä, väitteiden perustelua ja sinnikkyyttä. Raskaalta oikeusprosessilta on mahdollista välttyä, jos asia saadaan esitettyä selvästi ja uskottavasti relevanteilla argumenteilla ja näytöllä. Tässäkin asiassa huolellinen työ johti siihen, että vastapuolet katsoivat oman etunsa mukaiseksi tulla neuvottelupöytään keskustelemaan varteenotettavasta sovinnosta.

Asia sovittiin kolmikantaisesti taloyhtiön ja kahden toisen tahon kanssa siten, että osapuolet olivat tyytyväisiä ratkaisuun.

”Kokonaisuudessaan kiitettävää ja ammattimaista osaamista. Meidät pidettiin hyvin ajan tasalla ja kaikessa huomasin, miten vahvasti asioihin perehdyttiin”, taloyhtiön puheenjohtaja kertoo.

Juristi

Asiaa hoiti lakimiehemme Tenho Luoma-Keturi.

Kiinteistölakimies

Kiinnostuitko?

Lähetä viesti, otamme yhteyttä.
Alkukartoitus on maksuton.