Avustimme taloyhtiön riita-asiassa

Taloyhtiön ja osakaan välinen pitkä riita päätyi lopulta sovintoon.

Ongelma

Taloyhtiössä oli ollut haasteita huoneiston kylpyhuoneen korjauksissa, jotka venyivät lopulta usean vuoden ajan. Osakas esitti taloyhtiötä vastaan huomattavan vahingonkorvausvaateen.

Ratkaisu

Perehdyimme haasteeseen ja osakkaan vaateet päädyttiin kiistämään taloyhtiön toimesta. Arvioimme vastauksessamme, että vaikka korjaus sinänsä olikin viivästynyt, ei se johtanut lain mukaan sellaiseen vastuuseen, mitä osakas esitti taloyhtiölle. Asiassa oli taloyhtiön näkökulmasta ratkaisevaa muun ohella se, että osakas oli taloyhtiön näkemyksen mukaan itse vaikuttanut remontin viivästymiseen. Vaikuttaminen oli ollut ovelan epäsuoraa ja osakas oli onnistunut olemaan jättämättä siitä kirjallista jälkeä esimerkiksi yhtiön kokouspöytäkirjoihin.

Saatuaan laatimamme perustellun vastauksen, osakas kuitenkin päätti luopua vaateistaan merkittäviltä osin ja asiassa saavutettiin sovinto. Olimme onnistuneet esittämään asiassa uskottavia vastatodisteita sekä arvioimaan asiaa kokonaisuutena uskottavasti siten, että osakkaalle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin sopia asia ennen kuin tuomioistuin ehti antamaan ratkaisuaan.

JURISTI

Asiaa hoiti lakimiehemme Niko Vuorinen.