Fastighetsförmedlare

Vi bistår fastighetsförmedlare såväl med att upprätta köpebrev och tolka avtal som med eventuella ersättningsanspråk och förlikning av tvister.  

Är du intresserad?

Skicka ett meddelande till oss, så kontaktar vi dig. Första kontakten år blev.

Kontakta oss