Sisäilmaongelma Kiinteistölakimies
Fastighetsförmedlare

Vi bistår fastighetsförmedlare såväl med att upprätta köpebrev och tolka avtal som med eventuella ersättningsanspråk och förlikning av tvister.