Niko Vuorinen

Kiinteistölakimies, OTM, VT luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

020 752 8408

Niko har skaffat sig behörighet som både advokat och vicehäradshövding och arbetat vid både tingsrätt och förvaltningsdomstol.

Vid Fastighetsjuristen har Niko specialiserat sig på att betjäna konsumentkunder och skött mångahanda problem i anslutning till boende, från fuktskador till inomhusluftproblem, byggfel och olovligt byggande. Nikos kompetens omfattar även administrativa tillståndsärenden.

Sin fritid ägnar Niko åt joggning och annan motion, och reser gärna, både hemma i Finland och utomlands.