Jussi Taavila

Kiinteistölakimies, OTM, VT, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

03 439 9218

Jussi är särskilt insatt i tvister om bostadsaffärer och byggentreprenader samt bostadsaktiebolagsärenden. Innan han kom till Fastighetsjuristen arbetade han med affärsjuridik. 

På fritiden sysslar Jussi med friluftsliv och sport. Han är särskilt förtjust i flugfiske och snowboardåkning.