“LUPAAN, ETTÄ MEILLÄ ASIAKAS TULEE AINA KUULLUKSI JA AUTETUKSI.”

Riitatilanteet ovat ihmisille todella stressaavia. Ammattitaitoisen juristin hyvä tilannearvio auttaa asiakasta tekemään realistisia päätöksiä, jotka vievät parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
– Noora Salokangas, kiinteistölakimies