Ympäristölainsäädännön huomioiminen

Avustamme yrityksiä muun muassa ympäristöoikeudellisia lupia tai viranomaislupia edellyttävissä hankkeissa. Lisäksi olemme tukenasi, kun kaipaat lainopillista apua maaperän pilaantumiseen ja ennallistamiseen liittyvissä tilanteissa.

Muista myös, että lupahakemukset ja niihin liittyvät valitusasiat tai korvauskysymykset kannattaa huomioida jo ennen hankkeeseen ryhtymistä. 

Haluamme, että hankkeesi sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Siksi Kiinteistölakimiehen asiantuntijat toimivat viranomaismenettelyssä asiamiehenä tai erityisasiantuntijana. Näin kaikki etenee mutkattomammin ja hanke saadaan onnistuneesti maaliin.

Palvelumme:

 • ympäristöoikeudellisten asioiden huomioiminen rakennushankkeissa
 • viranomaislupien tulkinta
 • kaavoituksesta tai kiinteistölle aiheutuneesta ympäristövahingosta valittaminen
 • vesijätön lunastaminen

Rakennusliikkeiden riitatilanteet

Rakennuttaja, urakoitsija tai konsultti – jos yrityksesi on ajautunut lakipykälien sokkeloihin, autamme sovinnon löytämisessä. Sovinto ja yritysten välisen yhteistyön jatkaminen erimielisyyksistä huolimatta on kaikkien yhteinen etu. 

Älä anna tilanteiden kärjistyä, vaan ota Kiinteistölakimiehen asiantuntijat avuksi jo sopimusvaiheessa. Riskien ennakointi on ehdottomasti paras ratkaisu. Saat meiltä apua sopimusten tulkintaan, konsultointiin ja vastuuketjujen hahmottamiseen.

Palvelumme: 

 • rakennusalan sopimukset, niiden tarkistukset, konsultointi ja tulkinta
 • YSE ja KSE erimielisyydet ja vastuukysymykset
 • vastuukysymysten arviointi rakentamiseen liittyvissä sopimussuhteissa, urakkasopimuksissa ja muissa rakennushankkeissa
 • reklamaatioprosessien kokonaisvaltainen arviointi, asiakkaiden avustaminen ja edustaminen
 • takuuaika ja sen jälkeinen virhevastuu eri sopimusosapuolten kohdalla.

Lue seuraavaksi: Rakennusurakka ja vakioehtojen sitovuus kuluttajan tilatessa rakennuspalvelun.

Maankäyttö, kaavoitus ja kiinteistöjen kehittäminen

Toimistollamme on vahva osaaminen lainsäädännöstä ja nykyisistä oikeuskäytännöistä, lupamenettelyistä ja valitusprosesseissa. Näin ollen pystymme auttamaan yritystäsi aina kiinteistökehityksen alkumetreiltä rakennusoikeuden myyntitilanteeseen asti.  

Kokonaisvaltainen kiinteistönkehityksen palvelupakettimme sisältää kaikki tarvittavat toimet raakamaan kehittämisestä myyntikuntoon ja tarjouspyyntöjen lähettämisestä kaupantekoon.

Palvelumme:

 • maankäyttösopimusneuvottelut ja maankäyttösopimukset
 • kaavoituksesta tai kiinteistösopimuksesta valittaminen 
 • kaavanmuutokset ja poikkeuslupien hakeminen
 • maanvuokraussopimukset ja pakkolunastukset
 • rasitesopimuksiin ja rasitteisiin liittyvät riitatilanteet 
 • kiinteistöjen kokonaisvaltainen kehittäminen raakamaasta myyntikuntoon
 • kiinteistöjen myyntiin liittyvät tarjouspyynnöt, myyntisopimukset ja kaupat.

Lue seuraavaksi: Liikekiinteistöjen transaktioprosessi

Lue seuraavaksi: Puiston lunastuskorvaus on maksettava maapohjan todellisen arvon mukaan.

Lue seuraavaksi: Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Mikä muuttui, mikä säilyi?

Rakennushankkeet ja urakkasopimukset

Minimoi siis riskit ennakoinnilla. Rakennusurakka rullaa paremmin, kun kaikki osapuolet tietävät omat velvoitteensa, vastuunsa ja tehtävänsä jo ennen hankkeen aloitusta. Huolella laadituilla sopimuksilla varmistetaan kaikkien osapuolten tyytyväisyys ja vältetään turhat riitatilanteet. 

Kiinteistölakimiehen asiantuntijat auttavat erityisesti rakennusliikkeitä, kiinteistösijoittajia, kiinteistöyhtiöitä ja asunto-osakeyhtiöitä viemään rakennusurakat maaliin mahdollisimman sujuvasti ja kustannustehokkaasti. Jos asiat ovat jo ehtineet kärjistyä, olemme tukenasi urakka- ja rakennusriidoissa tarvittaessa aina oikeudenkäyntiin asti.

 Palvelumme:

 • rakennushankkeen valmisteluun liittyvät vastuukysymykset
 • lisärakentamishankkeisiin liittyvät juridiset sopimukset (esim. ullakkorakentaminen)
 • rakennushankkeiden viranomaislupiin liittyvä neuvonta  
 • kaavoitukseen liittyvät kysymykset ja neuvonta
 • rakennushankkeiden ympäristöasiat 
 • urakkasopimukset ja niiden sisältö
 • urakkariitoihin varautuminen ja niiden hoito
 • rakennushankkeen reklamointi.

Lue seuraavaksi: Omistatko raakamaata? Ota yhteyttä kiinteistönkehityspalveluumme.

Lue seuraavaksi: Rakennuttajan vastuu ei pääty vuositarkastuksen jälkeen.