Kiinteistö- ja asunto-osakekaupat

Älä jää yksin ongelmatilanteissa, vaan anna Kiinteistölakimiehen asiantuntijoiden avustaa asunto- ja kiinteistökaupoissa, asumiseen ja vuokraamiseen liittyvissä asioissa sekä mahdollisissa riitatilanteissa. 

Saat meiltä apua ja neuvoja erityisesti ennen kaupantekoa ilmeneviin epäselvyyksiin. Selvitetään nämä yhdessä, ja voit turvallisin mielin lyödä kaupat lukkoon.

Palvelumme:

 • kauppakirjojen laatiminen ja tarkastaminen
 • omistusjärjestelyt ja muut kauppaan liittyvät asiakirjat
 • kauppaneuvotteluissa avustaminen
 • viranomaisasiat
 • reklamaatiot ja muut asuntokaupan erimielisyydet
 • tuomionistuinprosessit.

Lue seuraavaksi: Maankäyttösopimus ja esisopimus alueen luovuttamisesta.

asuntokaupan peruminen

Kiinteistön- ja vuokranvälittäjät

Jätä lainsäädäntöön liittyvät asiat meille ja vapauta tunteja muuhun tekemiseen. Kiinteistölakimies on kokenut välitysliikkeiden sopimuksiin ja ongelmatilanteisiin erikoistunut lakiasiaintoimisto. Avustamme kiinteistön- ja vuokranvälitysliikkeitä juridisissa kysymyksissä ja ongelmatilanteissa aina kaavoituksesta asunto-osakeyhtiöasioihin. 

Vahvuutenamme on asiakkaidemme liiketoiminnan tunteminen sekä monipuolinen kokemus välitystoimintaan, vuokraukseen, tarjousneuvotteluihin, kaupantekoon ja kauppakirjoihin liittyvistä tilanteista. Osalla juristeistamme on laillistettu kiinteistönvälittäjän tutkinto (LKV).

Olemme tukena ongelmatilanteissa, kuten korvausvaatimuksissa ja riitatilanteiden sovitteluissa. Pyrimme kuitenkin aina toimimaan ennaltaehkäisevästi. Kokemuksella voimme sanoa, että huolella laadituilla sopimuksilla vältetään monet ongelmatilanteet. 

Palvelumme:

 • sopimussuhteiden ja vastuukysymysten epäselvyydet
 • välitysliikkeen ja asiakkaan väliset sopimukset ja asiakirjat 
 • välitystoimintaan ja vuokraukseen liittyvä juridiikka
 • riitatilanteiden sovittelut
 • putkiremontit ja linjasaneeraukset – kuka vastaa?

Lue seuraavaksi: Kiinteistönvälittäjän tiedonantovelvollisuus kiinteistökaupassa ja hyvä välitystapa.

Lue seuraavaksi: Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen ja muuttopäivän siirtäminen.

asunto

Kiinteistönhoito ja -huolto

Varmistamme, että kiinteistösi palvelukokonaisuudet ja niihin liittyvät sopimukset on huolella laadittuja. Näin sinulla jää aikaa muuhunkin kuin sopimusten hallintaan.

Valttimme on, että osaamme arvioida sopimusten sisältöä, riskejä ja tulkinnanvaraisuuksia myös palveluntarjoajien näkökulmasta. Avustamme jatkuvasti kiinteistöhuolto- ja kunnossapitoyhtiöitä sopimusneuvotteluissa ja sopimusten tulkinnassa, ja siksi osaamme katsoa tilannetta myös heidän kannalta. Tämä sujuvoittaa sopimusten laadintaa.

Palvelumme: 

 • kiinteistöhoitoa koskevien palvelusopimusten laatiminen ja tulkinta
 • avustaminen isännöintiä ja kiinteistöhoitoa koskevissa neuvotteluissa
 • kiinteistön hoitoon ja huoltoon liittyvien vahingonkorvausasioiden ja vastuukysymysten arviointi
 • jatkuva yleinen neuvonta ja konsultointi sopimuskokonaisuuden hallinnassa
 • erimielisyystilanteiden ja riita-asioiden kokonaisvaltainen hoito.

Lue seuraavaksi: Asunto-osakeyhtiön hallituksen ja isännöitsijän vastuu korjaushankkeessa.

Lue seuraavaksi: Avustusta kiinteistön, taloyhtiön tai talon energiatehokkuuden parantamiseen.

Taloyhtiö ja yhtiökokous

Hallitus ja isännöitsijät

Anna haasteet meidän hoidettaviksi. Kiinteistölakimies on kiinteistöasioihin erikoistunut lakitoimisto, josta saat asiantuntevaa apua aina hallinnollisista kysymyksistä poikkeustilanteiden hallintaan. Lakiasiantuntijamme tuntevat yhtiölainsäädännön monimutkaisuudet ja ovat tukenasi kaikissa kiinteistöosakeyhtiön tielle tulevissa tilanteissa. 

Oletpa sitten isännöitsijä, kiinteistöyhtiön tai hallituksen edustaja, saat meiltä lainopillista apua myös haastavissa riitatilanteissa – aina vahingonkorvauksiin asti. Asiantuntijamme ratkovat niin taloyhtiön ja osakkaan välisiä erimielisyyksiä kuin taloyhtiön ja kolmannen tahon välisiä riitatilanteita. 

Palvelumme:

 • vastuunjaon määrittäminen yhtiön ja osakkaiden välillä 
 • yhtiöjärjestyksen muutokset 
 • remonttikustannusten jakaminen
 • isännöitsijän ja hallituksen vastuukysymykset 
 • autopaikkojen hallintaan liittyvät kysymykset 
 • tilojen vuokraaminen ja hallintaanotto
 • vahinkoasioihin liittyvät erimielisyydet ja riitatilanteet
 • vakuus- ja vastuukysymykset yhtiön vastaanottovaiheesta rakentajan 10-vuotisvastuuseen asti. 

Lue seuraavaksi: Kunnossapitovastuun jakaantuminen asunto-osakeyhtiössä osakkaan ja taloyhtiön välillä.

Lue seuraavaksi: Milloin osakkeenomistajalla on oikeus jättää vastikkeet maksamatta tai saada hyvitystä taloyhtiöltä?